fvetlogo
Oplæg vedr. Sundhed ogproduktion hos produktionsdyr
16. november 2009
Svinedyrlæge  -  Kristian Viekilde
fynvet.dk
GRISE
På 15 min.
GRISE
På 15 min.
Ikke meget tid!
Så spids øre…
Ikke meget tid!
Så spids øre…
fvetlogo
MEGA lidt om mig selv!
Født: 1977 -> altså 32 år
Faglært landmand
Startet KVL medio 2000 – færdig primo 2006
Fmd. VMF, DSR´ hovedbestyrelse + 2 jobs.
Erhvervs Ph.D. … blev ikke til noget!
Freelance journalist DVT.
Bestyrelses poster (SPF SUS-VET, DDD mv.)
Ansat FynVet ApS, 2006
Medejer primo 2009, 7 dyrl.2 agro.4½ på kontor
fvetlogo
Søer i løsdrift + kristian.jpg
Søer i løsdrift + kristian1.jpg
Søer i løsdrift 1.jpg
Kristian i farestald med pattegris.jpg
orne i løbeafdeling.jpg
Hvor er det alt sammen flot –
men havde det ikke været
for dygtige danske svinedyrlæger…!
Hvor er det alt sammen flot –
men havde det ikke været
for dygtige danske svinedyrlæger…!
fvetlogo
PDNS.jpg
PMWS.jpg
PCV2lunge.jpg
syge pattegrise.bmp
behandling af pattegris.bmp
salmonellose hos sl.svin.bmp
Der er behov for jer som aldrig før!
Der er behov for jer som aldrig før!
fvetlogo
Dagligdagen
100 % arbejde med svin, svineproduktion,rådgivning. Vi er landmandens primærerådgiver.
Rådgivningsbesøg hver måned. Behandlinger,interventioner, handlingsplaner, mv.gennemgåes – hyppigt på flere sprog!Blodprøver og obduktioner gør vi meget…
Medicin og vacciner ordineres – vi behandleraldrig!
fvetlogo
Hvordan ser fremtiden ud…?
krystaldkugle.jpg
Ahh! Jeg ser enlysende fremtidfor danskesvinedyrlæger…
Ahh! Jeg ser enlysende fremtidfor danskesvinedyrlæger…
Ahh – vent! Jeg seren lysende fremtidfor danskesvinedyrlæger…
- Men I skal satmetage jer sammen!
Ahh – vent! Jeg seren lysende fremtidfor danskesvinedyrlæger…
- Men I skal satmetage jer sammen!
fvetlogo
Hvorfor ?
Hvem er fremtidens producent?
 
Mange dyr
Mange dyr
Storeambitioner
Storeambitioner
Stor gæld!
Stor gæld!
Mangeejendomme
Mangeejendomme
Meget jord
Meget jord
Mangeansatte
Mangeansatte
Meget lidttid
Meget lidttid
Internationale
investeringer
Internationale
investeringer
STYRING eller
KAOS!!!
fvetlogo
Fremtiden kræver… dygtighed og lyst
Højt fagligt niveau på alle vet. Områder!
Benhård styring af meget store enheder
Engagement  og motivation – ellers gårdet ikke
Innovation og projekter
Kommunikation på mange niveauer ogsprog
Indlevelse, indflydelse og interesse
fvetlogo
Højt fagligt niveau
Flere komplekse sygdomme og saneringer
Store besætninger – immunitets lommer
Hvad skal behandles og hvad skal ikke?
Sygdomsrådgivning – til virkelig højtydendedyr. Fra 8 til 35 grise pr. årsso. Over 400%.
Forsøge at erkende og eliminere sygdommeinden det bliver et problem!
fvetlogo
UmbiliCus
Navlebrok er et stort problem – måske
   Umbilicus er en del af løsningen…?
193 grise er sat i forsøg
Forventes afsluttet om ca. 1 mdr.
Med støtte fra Boehringer Ingelheim A/S og Dansk Svineproduktion.
FynVet
Profit
FynVet
Profit
FynVet
Management
FynVet
Management
FynVet
Ugeplan
FynVet
Ugeplan
Griseligaen
Griseligaen
Griseskolen.dk
Griseskolen.dk
Og meget mere…!
Og meget mere…!
Fokus 35grise pr.årsso
Fokus 35grise pr.årsso
fvetlogo
world.jpg
Internationalisering
– hvis man har lyst til det?
Der er et meget stort behov
Mange farme i Europa er hvor Danmark var for20 år siden – de er bare 20 gange større
Man skal have lysten til at rejse… men det erjo at leve!
fvetlogo
De store beslutningers holdeplads
Som svinedyrlæge er næsten alle
beslutninger store / - HVER DAG;)
Der er mange penge på spil i:
Sygdomme, behandlinger (antibiotika/vacciner)
Produktivitetsfremme (god dyr gør det bedre)
Velfærd – Dødelighed, forebyggelse
Projektering
Ledelse, coaching
Det er fedt at hjælpe og se det virke!
fvetlogo
Take home
- I er indtil videre de dygtigste dyrlæger!
- Specialisering er nødvendig og men også
befriende…
- Tænk på om din fremtid skal sikre gode vilkår
for få dyr eller millioner af dyr!
- Unik mulighed for at skabe din egen dag og
fremtid… en branche i konstant bevægelse
- God løn og ingen vagter
fvetlogo
Okay, der er finanskrise
– enten dør man, eller også bliver man stærkere
- Så i FynVet siger vi…
hurradererkrise
GRISE
Tak for ordet!
Spørgsmål…?
Tak for ordet!
Spørgsmål…?
fvetlogo
Ekstra materiale 
Når I har valgt produktionsdyrsdifferentieringen og er kommet godt i gang, eri meget velkommen til at komme og køre med.
 
Vi vil gerne hjælpe med specialer inden forsvinesygdomme
Vi skal bruge svinedyrlæger nu og i fremtiden –så kender I nogen…?
Ring eller skriv…
kristian@fynvet.dk
Mobil: 3095-2440
www.fynvet.dk
Ring eller skriv…
kristian@fynvet.dk
Mobil: 3095-2440
www.fynvet.dk