Ansøgning om etablering affaskine
Gentofte Kommune
Plan og Byg
Åbn Gentofte Kommunes hjemmeside:www.gentofte.dksøg efter ordet ”faskine”
Vælg første artikel ”faskiner”
På denne side finder du beskrivelse af faskiner
I bunden på denne side finder du oplysning om nedsivningspotentialet i kommunen. Envejledning om infiltrationstest som hjælper dig til at finde ud af, hvor stor faskinen skalvære, samt en ansøgningsskema til etablering af faskine.På samme side kan du få adgang til at søge digitalt via ”Digital Byggeansøgning”
Åbn og udfyld anmeldelsesskemaet
Skemaet begynder med almindelige oplysninger
Hvis du vil lave en faskine:
Inden du går i gang med at lave en faskine, anbefaler vi, at du enten downloader ”Vejledningi, hvordan du laver en faskine” på www.gentofte.dk/faskiner
eller rekvirerer den hos Plan og Byg på tlf. 39 98 37 19.
OBS! Hvis du vil lave overløb fra faskine til kloak, gælder der særlige regler. KontaktNordvand på tlf. 39 45 67 00 eller e-mail: nordvand@nordvand.dk.
Alle opfordres til at søge tilladelse gennem kommunens digitale byggeansøgning:
Her kan man komme ind med Nem.ID eller digital signatur. Ellers kan materialet sendes mede-mail (bilag som pdf-fil) til plan-byg@gentofte.dk
Kopi af tilladelse til etablering af faskine sender vi til Nordvand, der udbetaler beløbet. Det erbygherren, der skal søge udbetaling hos Nordvand nordvand@nordvand.dk. Nordvand førerkontrol med udførelsen af faskinen.
Angiv oplysningerne om ejendommen, ejeren og ansøgeren.Husk fuldmagt hvis ansøgeren ikke er ejer.
Oplysning om nedsivningsareal og faskineBåde tagareal og befæstet areal, der afvandes til faskine, skal angives.Størrelsen af nedsivningsanlæg kan bestemmes efter udførelse af infiltrationstest. Den bliver ikkekontrolleret af bygningsmyndigheden.Regnbed skal ikke godkendes.Den mest almindelige faskine er plastkassetter.
Oplysning om tilbagebetaling af del af tilslutningsbidrag
Overholdelse af afstandskrav til eksisterende bygninger og skelAngiv afstand for ansøgte faskiner. De skal overholde mindstekrav til afstand.Plan og Byg kontrollerer afstand til recipient og vandboring.
Bilag til ansøgningenAnsøgning skal vedlægges en målsat plantegning, som viser faskinens placering i forhold til skel, vej,sti og hus. Hvis regnvandet frakobles afløbssystemet, skal du sende en tegning over afløbsforhold pågrunden før og efter frakoblingen af regnvand. Marker afpropningssteder.
Send ansøgningen til Plan og Byg
Helst gennem ”Digital byggeansøgning” eller til send til Plan-Byg@gentofte.dk
med vedhæftede ansøgningsskema i pdf-format.
Plan og Byg udsteder nedsivningstilladelse, hvis alt er oplyst og i orden, og sendertilladelsen både til ansøgeren og Nordvand med oplysning om kontakttelefonnummer.
Efter kontakt mellem Nordvand og ansøger kontrollerer Nordvand udførelsen, og betaleren del af tilslutningsbeløbet tilbage, når det bliver aktuelt.
Husk: det er både jer og hele kommunes borgere, der har fordel af, at I fjernerregnvandet fra kloaksystemet.