…..godt på vej i ungdomsuddannelsen
Vejledere i 10. klasse
Jan S. Hansen 10A og 10B
Louise V. Jørgensen 10C og 10D
navn-pantone285
Ungepakke 2 oguddannelsesparathed
Formål: flere unge i uddannelse (95%) og job – påsigt en bedre uddannet arbejdsstyrke
Ungepakke 2 introducerer begreberneuddannelsespligt og uddannelsesparathed
Uddannelsespligt
Unge mellem 15 og 17 år har pligt til uddannelse,beskæftigelse eller anden aktivitet
Uddannelsesparathed
Unge skal vurderes uddannelsesparate til at påbegyndeen uddannelse
Vejledning i 10.kl
Efterår
UPV – dialogværktøj - september
Foreløbig uddannelsesparatshedsvurdering (UPV)
Brobygning uge 43 og 44 (evt. praktik den ene uge)
Praktik for elever med behov/ønske
Uddannelsesplan påbegyndes - proces
Løbende samtaler med uafklarede elever
Forår
Jan/feb: arbejde med uddannelsesplan samttilmeldingsskemaer – produkt
Løbende samtaler med uafklarede elever
Skole – hjemsamtaler (UPV)
FTU og uddannelsesplan underskrives med NEM-idsenest 1. marts!
Ungdomsuddannelser
Erhvervsuddannelser
Vekseluddannelse
Grundforløb 20-60 uger
     HG 2 år
Hovedforløb – kræverpraktikplads – elevløn –kortere skoleperioder – 3-4år
(skolepraktik)
Svendeprøve
Job
mulighed for at læsevidere
Gymnasiale uddannelser
HTX – teknisk gymnasium
HHX – handelsgymnasium
STX – alment gymnasium
HF – højere forberedelseseksamen
IB – internationalstudentereksamen
EUX – EUD m. fag på gymnasialeniveau
Studieretninger – se de enkelte skoler
Er pt. ikke opdateret
 
Videregående uddannelse
ErhvervsuddannelserIndgange
Medieproduktion
Vi anvender teknisk udstyr til at designe ogfremstille medieprodukter
Merkantil
Vi administrerer og handler for offentlige ogprivate kunder og virksomheder
Produktion og udvikling
Vi designer, udvikler, konstruerer ogfremstiller håndværks- og industriprodukter
Strøm, styring og it
Vi leverer løsninger, opbygger, installerer ogreparerer tekniske installationer og it-systemerinden for byggeri, bolig og erhverv
Sundhed, omsorg og pædagogik
Vi støtter mennesker i deres udvikling og yderomsorg og pleje
Transport og logistik
Vi transporterer mennesker og gods ogsørger for at de kommer frem til tiden
Bil, fly og andre transportmidler
Vi reparerer og vedligeholder maskiner, biler,lastvogne, motorcykler, fly og andretransportmidler
Bygge og anlæg
Vi designer, bygger, installerer, reparerer ogrådgiver om bygninger og anlæg
Bygnings- og brugerservice
Vi servicerer og sikrer faciliteter og events
Dyr, planter og natur
Vi driver landbrug, skovbrug og gartneri ogplejer dyr, natur og anlæg.
Krop og stil
Vi hjælper mennesker med at opnå kropsligtvelvære samt personlig stil og design
Mad til mennesker
Vi forarbejder og fremstiller fødevarer samttilbereder, sælger og serverer måltider. Virådgiver om kost, ernæring og madoplevelser.
Eksempler på videre uddannelse efter enerhvervsuddannelse
SOSU
Ergoterapeut
Farmakonom
Fysioterapeut
Jordemoder
Pædagog
Radiograf
Socialrådgiver
Sygeplejerske
Tandplejer
Bioanalytiker
Til flere af uddannelserne skalman have supplerende fag fxmatematik B og kemi C
Tømrer
Kan fx give mulighed for læsebygningskonstruktør elleringeniør
(Brochure)
Uddannelsesparathed
Alle elever, som forlader grundskolen (9. eller 10. kl.), skal vurderes iforhold til deres uddannelsesparathed.
Vurderingen foretages i forhold til valget af ungdomsuddannelse:
1) Gymnasiale uddannelser
2) Erhvervsuddannelser
      Elever med indgået uddannelsesaftale anses for uddannelsesparate
Der vurderes i forhold til følgende:
faglige forudsætninger - karakterer, relevante prøver, styrkesider,beherskelse af dansk, opgaveforståelse, læringspotentiale
personlige forudsætninger - fremmøde/fravær, møde til tiden,motivation, selvindsigt, ansvar for egen læring
sociale forudsætninger - samarbejdsevne, evne til at indgå irelationer, konflikthåndtering, adfærd, modenhed
Det er ikke en ”tjekliste”, men en samlet vurdering!
Uddannelsesparat
Man bliver ikke nødvendigvis parat – bare fordiman tager en 10. kl.!
Man er ikke automatisk parat, fordi man var det i9.kl
Det er en samlet ”vurdering” – det er en proces,som I kan være med til at påvirke!
Handler om at forholde sig realistisk til egneevner og kompetencer. (Hvad er STX værd med ”røven ivandskorpen” i snit!!!)
FOKUS: UPV-dialogredskab, Kontaktlærer og vejleder
UPV - dialogredskab
Info om ungdomsuddannelser+ andre relevante sider
www.sde.dk – EUD (erhvervsuddannelser) + EUX
www.sosufyn.dk - EUD
www.koldcollege.dk – HTX + EUD
www.otg.dk - HTX
www.tietgen.dk – HG og HHX
www.fyngym.dk – gymnasium
www.optagelse.dk – tilmelding til ungdomsuddannelser
www.ug.dk – uddannelsesguide. Der kan man bl.a. findeeVejledning
www.minuddannelse.net – uddannelsesplan