Digital formidling- med udgangspunkt i Ting
Den 25. august 2010
4. møde i det fagligeudviklingsforum
Morgensang
septembers himmel
Dagens program
Klokken dit og dat
Kl. 9.15 TING
Kl. 10 Arena
Kl. 11 Easy Opac
Kl. 13.15 Erfaringsudveksling
Kl. 15 Tak for i dag
Formålet med dagen er…
Oplæg – 3 vinkler / 3 frontends
Vores opdrag til oplægsholderne
Oplægsholdernes input på forhånd
Spørgsmål
muligvis på P-plads
Arbejde med oplæggene
Inspiration
Refleksion
Udfordring
Individuelle opgaver
Tag gerne noter undervejs
Spørgsmål at tage noter til undervejs ogefter oplæggene – forslag
Hvilke handlinger, pointer og/eller ideer haroplægget inspireret til?
Hvilke refleksioner er vigtige for os atforetage – afledt af oplægget?
Hvilke omtalte erfaringer kan vi tage med os?
Hvad kan vi gå hjem og gøre her og nu, snartog/eller på langt sigt?
Fokus på egne projekter
Status på deltagernes projekter og/ellerdigital strategi
Fokus på erfaringsudveksling, gerne iinterviewform
Kaffevogn
Frem mod 5. og sidste møde
DDB
Partnerskaber
Evaluering
Velkommen
TING v/ Daniel Ackey og ThomasAngermann – Gentofte Bibliotekerne
Arena v/ Esben Fjord, Michael Willumsen ogBirgit Linander – Gladsaxe Bibliotekerne
Easy Opac v/Anton Helms – OdenseCentralbibliotek, Henrik Wendt – TårnbyKommunebiblioteker og Tina Pihl –Frederiksberg Kommunes Biblioteker
Frokost
2838779349_d31dd3200b
Metoder til drøftelser i makkerpar efteroplæg - forslag
Prioriteringsskema
Spejlæg
½ times arbejde i makkerpar – 15 min.opsamling på gode pointer i plenum
Fokus på videndeling
Fokus på erfaringsudveksling i interviewform
Status på deltagernes projekter og/ellerdigital strategi
Instruktion
Interview og formål
Læs instruktionen
Fordel roller
20 minutter til hvert interview
Share-lil
Opsamling på interview
Share-lil
Frem mod 5. og sidste møde
DDB  (VDB)
Partnerskaber
Efter forummet og evalueringsskema