IHA-logo-ny
Opfølgning påobligatorisk opgave 1
Opfølgning v. 2.0
Ingeniørhøjskolen i Århus
Slide 2 af 15
IHA-logo-kort-ny
Overordnet
Indtil videre – mest gode opgaver
En del middel – men de er også rimelige
Et par under middel
Ingeniørhøjskolen i Århus
Slide 3 af 15
IHA-logo-kort-ny
Aflevering af opgaven
Den skal afleveres til tiden
Den skal afleveres på papir til tiden (og det er gået fintdenne gang – i modsætning til sidst)
Ved opgave 2  skal der afleveres på papir, viaCampusnet fildeling OG på CD/diskette
Så kan I alle se hinandens opgaver
Opgave 1 SKAL afleveres sammen med opgave 2, dvs.den godkendte rettede opgave 1 skal afleveres igen(forvirret?)
Ingeniørhøjskolen i Århus
Slide 4 af 15
IHA-logo-kort-ny
Forside
Husk at have en titel og undertitel:
Obligatorisk opgave 2
Design af apparat til alt muligt
Så skal det fremgå hvem der har lavet den
Navn og studienummer på alle deltagere
Gruppenummer
Afleveringsdato
Ingeniørhøjskolen i Århus
Slide 5 af 15
IHA-logo-kort-ny
Indledning
Sørg for at lave en indledning der giver læseren etindblik i hvad I har tænkt jer at udsætte ham for,problemstillinger, teorier, metoder, guidelines m.v.
Husk meta-metode – altså at I overvejerHVORDAN I vil bruge de forskellige metoder. Såmå I gerne tilpasse dem lidt, bare jeg ved hvordanI måler
Lav evt. en ”Usability Lifecycle” plan (Nielsen,1993) – hvilke metoder vil I bruge hvornår?
Gerne grafisk i øvrigt – f.eks. i form af en tidslinie
Ingeniørhøjskolen i Århus
Slide 6 af 15
IHA-logo-kort-ny
Forskellige metoder
Diskuter flere forskellige metoder op i modhinanden, også meget gerne tæt beslægtede(f.eks. to forskellige ”User tests”) eller forskelligeguidelines (fra Microsoft contra Nielsen contraShneiderman).
Det er for lidt kun at bruge guidelines til design. Iopgave 1 mener jeg at der også skulle have væretmindst en HE eller CW
I opgave 2 bygger I jo videre på tidligeremateriale. Dem der ikke har lavet HE eller CWskal lave dette i opgave 2
Ingeniørhøjskolen i Århus
Slide 7 af 15
IHA-logo-kort-ny
Litteraturhenvisninger
Litteraturhenvisninger. I forhold til sidste semester er detblevet MEGET bedre. Sørg for at få dækket en rimelig vifteaf pensum, så der bliver noget at tale om til eksamen.
Ud over at det er almindelig praksis og kan forventes afstuderende på jeres trin – så er de min sikkerhed for at Ihar læst litteraturen, og at I har forholdt jer kritisk til minundervisning! Jeg kan jo ikke se hvad I tænker …
Vær lidt mere præcise end i opgave 1. Det er ikke nok atreferere, I skal også argumenterer for hvordan I bruger det
Husk at bruge henvisninger når I rent faktisk refererer tilen artikel / bog
Brug helst ikke kompendierne som kilde
I skal altså ikke skrive BRGA-2, men den fulde titel
Så kan I også genbruge materialet i andre kurser / opgaver / jeresspeciale
Ingeniørhøjskolen i Århus
Slide 8 af 15
IHA-logo-kort-ny
Litteraturhenvisninger II
Brug dem også rigtigt – [1] eller (Shneiderman, 1998),(Shneiderman 1998) eller (Shneiderman 1998, s. 5-15)
Litteraturlisten:
Nielsen, J. (1993); Usability Engineering. Morgan KaufmannPublishers.
Norman, D. A. (1990): The Design of Everyday Things. Doubleday.
Schneiderman, B. (1998). Designing the User Interface. ThirdEdition. Addison-Wesley.
ALTSÅ: forfatter(e), dato, titel, forlag (som minimum)
Her kan der også være en fuld dato, altså ikke kun år
Se også:http://www.studiemetro.au.dk/html/OminformationssgningBrugafkilderFrame.html
Ingeniørhøjskolen i Århus
Slide 9 af 15
IHA-logo-kort-ny
Ideer uden dækning
Beslægtet med dette er ”ideer uden dækning”. Det skerfor tit at der bliver skrevet et afsnit der ligesom ”antager”nogle sandheder. Man sidder som læser tilbage med enfornemmelse af at ideerne kommer et sted fra, men ikkehvorfra. Sørg for at lave henvisninger når det errelevant.
Flere har brugt begrebet ”sund fornuft”. Det er bestemtrelevant, men farligt!
Kræver at I underbygger jeres påstand (”vi klarede det sammemed sund fornuft …”) med rimelig argumentation. Dette er enoplagt kandidat til et refleksionsafsnit
Ingeniørhøjskolen i Århus
Slide 10 af 15
IHA-logo-kort-ny
Forkortelser og fagtermer
Pas på forkortelser! Husk at introducere dem (jegmå gerne på mine slides …)
Lav evt. en ordbog der kan henvises til i starten
Ingeniørhøjskolen i Århus
Slide 11 af 15
IHA-logo-kort-ny
Opgave, ikke dokumentation
Pas på ikke at lave”udviklingsprojektdokumentation”. Det er enopgave om brugergrænseflader, og ikke etudviklingsprojekt. Det er ikke udviklingen afprototypen der er i fokus, men optimeringen afdens grænseflade.
Ingeniørhøjskolen i Århus
Slide 12 af 15
IHA-logo-kort-ny
Inddrag erfaringer
Husk at inddrage erfaringer fra tidligere opgaver iden kommende opgave, også gerne fra dengennemgående opgave
Ingeniørhøjskolen i Århus
Slide 13 af 15
IHA-logo-kort-ny
Reflektion
Husk at reflektere meget mere i jeresselvstændige opgave
God refleksion KAN være:
Diskussion af metodernes effektivitet – f.eks. i forhold tiljeres forudsætninger. Hvad fik I ud af metoderne, oghvorfor blev det som det blev
Brugerinddragelse eller ej?
Én metodes relevans i forhold til en anden?
En meningsdannende artikel perspektiveret i forhold tiljeres pensum
Var det godt nok med to brugere? Påvirkede deresbaggrund dem? Hvad siger jeres litteratur til dette?
Ingeniørhøjskolen i Århus
Slide 14 af 15
IHA-logo-kort-ny
Find relevante artikler
Ingeniørhøjskolen i Århus
Slide 15 af 15
IHA-logo-kort-ny
Opgave 2
Nøgleordene:
Bygger videre på opgave 1’s prototype
Udvid med talegenkendelse OG/ELLER mobil understøttelse
Behøves ikke implementeres, men skal overvejes, og testes, evt. via“Wizard of Oz” teknikken
Vigtigt at I medtager brugerinddragelse og får testet jeresprototype, dvs. både opgave 1’s grafiske og opgave 2’sverbale/mobile, med RIGTIGE brugere – efter de metoder I harlært om – og gerne andre I selv har fundet (til refleksion).
At I diskuterer muligheder og udfordringer ved de teknologier IIKKE brugte. Fravælger I f.eks. at lave Speech så skal I brugepensum (eller andet) til at reflekterer op i mod om det KUNNEhave været gavnligt for jeres prototype eller ej.
At I retter op på de fejl og mangler der var i opgave 1
Dvs. husker at få lavet CW og HE, husker at bruge guidelines, huskerlitteraturhenvisninger, ordentlig refleksion og diskussion osv.