Science in Actionen studieretning medMatematik A, Kemi A, Fysik B
Hvem er Science in Action for?
Science in Action er for alle med interesse for naturviden-skab, teknik, teknologi og innovation
science_fun
Man behøver ikke være superdygtig – men man skalsynes at naturvidenskab er superspændende!
Væsentlige elementer i Science in Action
På studieretningen Science in Action vil du opleve at alle fag arbejdersammen for at give dig en sammenhængende forståelse af verdenomkring os. 
På Science in Action vil undervisningen være innovativ, nytænkende ogmeget elevaktiverende. Målet er, at du som elev på denne studieretningudvikler kompetencer, der kan honorere samfundets krav om kreativitetog innovation.
På Science in Action vil også de skriftlige afleveringer være præget afden store tværfaglighed på studieretningen. Mange afleveringer vil værepå tværs af fagene.
På Science in Action kommer du til løbende at føre en portfolio medrefleksioner og kommentarer, kort- og langsigtede målsætninger, noter,udkast, rapporter o.l
Eksempler på tværfaglig forløb
Her kan du se nogle eksempler på samarbejdsmuligheder mellem fagene.Samarbejdet foregår dels mellem studieretningsfagene matematik, kemi ogfysik og dels mellem studieretningsfagene og de øvrige fag som for eksempeldansk, engelsk, historie, samfundsfag, religion og oldtidskundskab.
Medicinalfysik, strålebehandling og diagnosticering ved scanningsmetoder(mat/fys/kem/samf)
http://learn.genetics.utah.edu/content/addiction/drugs/images/PETScanner.jpg
Eksempler på tværfaglig forløb
Her kan du se nogle eksempler på samarbejdsmuligheder mellem fagene.Samarbejdet foregår dels mellem studieretningsfagene matematik, kemi ogfysik og dels mellem studieretningsfagene og de øvrige fag som for eksempeldansk, engelsk, historie, samfundsfag, religion og oldtidskundskab.
Medicinalkemi, lægemidler, sporstoffer til brug i diagnosticering vedscanningsmetoder (kem/fys/dan)
Eksempler på tværfaglig forløb
Her kan du se nogle eksempler på samarbejdsmuligheder mellem fagene.Samarbejdet foregår dels mellem studieretningsfagene matematik, kemi ogfysik og dels mellem studieretningsfagene og de øvrige fag som for eksempeldansk, engelsk, historie, samfundsfag, religion og oldtidskundskab.
Bæredygtig udvikling, hydrogensamfundet, biobrændsel, brændselsceller(fys/kem/bio/his/samf)
Eksempler på tværfaglig forløb
Her kan du se nogle eksempler på samarbejdsmuligheder mellem fagene.Samarbejdet foregår dels mellem studieretningsfagene matematik, kemi ogfysik og dels mellem studieretningsfagene og de øvrige fag som for eksempeldansk, engelsk, historie, samfundsfag, religion og oldtidskundskab.
Videnskab og etik, grænser for forskning, stamceller (kem/fys/bio/rel/his)
Eksempler på tværfaglig forløb
Her kan du se nogle eksempler på samarbejdsmuligheder mellem fagene.Samarbejdet foregår dels mellem studieretningsfagene matematik, kemi ogfysik og dels mellem studieretningsfagene og de øvrige fag som for eksempeldansk, engelsk, historie, samfundsfag, religion og oldtidskundskab.
Logik, i litteratur, i matematik og fysik (mat/fys/eng)
Alice+Math
Eksempler på tværfaglig forløb
Her kan du se nogle eksempler på samarbejdsmuligheder mellem fagene.Samarbejdet foregår dels mellem studieretningsfagene matematik, kemi ogfysik og dels mellem studieretningsfagene og de øvrige fag som for eksempeldansk, engelsk, historie, samfundsfag, religion og oldtidskundskab.
Vin, produktion, analyse, reklamer og oplysningskampagner (kem/his/dan)
Eksempler på tværfaglig forløb
Her kan du se nogle eksempler på samarbejdsmuligheder mellem fagene.Samarbejdet foregår dels mellem studieretningsfagene matematik, kemi ogfysik og dels mellem studieretningsfagene og de øvrige fag som for eksempeldansk, engelsk, historie, samfundsfag, religion og oldtidskundskab.
Pigmenter og kunst gennem tiden, restaurering af kunst (kem/old/his)
Ud af huset med Science in Action
Med udgangspunkt i naturvidenskab åbnes der mulighed for at besøgeen lang række virksomheder i området, som vi allerede har etspændende samarbejde med
Vi har tidligere bl.a. arbejdet sammen med følgende: Århus Karlshamn,Lundbeck, Danisco, Gea Farm, Haldor Topsoe, Århus sygehus, Danfoss,Grundfos, AKV, Terma Elektronik.
Samarbejde med og besøg på universitet er også væsentligt
Vi har et godt samarbejde med flere universiteter, og dele afundervisningen i flere af fagene vil finde sted på universitet, ligesom derogså er gode muligheder for at samarbejde med universiteterne iforbindelse med projektarbejder og specielt  i forbindelse medStudieretningsprojektet i 3. g.
Deltagelse i gymnasiekonkurrencer
Deltagelse i olympiade konkurrencer,
I matematik, fysik og kemi vil du som elev på Science in Action komme tilat deltage i de danske udtagelseskonkurrencer til de internationalolympiader i matematik, kemi og fysik. Vi sørger for at du er godt forberedt.
Science Cup Denmark
I 2.g vil et af de store tværfaglige projekter blive deltagelsen i Science CupDenmark. Science Cup Denmark er en opfinderkonkurrence i biologi,kemi, fysik og naturgeografi for gymnasieelever i 2. g i stx og htx.  Detgælder om at udvikle innovative løsninger på problemer inden for de firefag. Deltagerne arbejder i projektgrupper på 3 – 5 elever med et teknisk-naturvidenskabeligt emne, som de selv vælger.
Unge Forskere
I 3.g kommer du til at deltage i Unge Forskere. I denne konkurrence kanteoretiske projekter, spændende forsøg og opdagelser, nye opfindelsereller en kombination bruges.
Fagene på Science in Action
Hvis alle elever på studieretningen vælger de samme valgfag åbnes mulighed foret meget fleksibelt skema, da eleverne så ikke kommer på forskellige valghold.
Valgmuligheder på Science in Action
Vi anbefaler at alle elever på studieretningen Science in Action vælgeret fælles 2. fremmedsprog, gerne tysk på B-niveau
Det giver mulighed for flere ekskursioner samt weekendture til f.eks.Tyskland.
Vi anbefaler Science in Action elever at vælge Mediefag somkunstnerisk fag i 1.g. Husk at dette skal du vælge inden starten.
Det vil give spændende muligheder i arbejdet med skriftlige afleveringer
Med 2. fremmedsprog på B-niveau bliver en valgblok ledig, dette givermulighed for en fri valgblok i 3.g. Vi anbefaler elever på Science inAction at vælge
enten at løfte Fys B til Fys A, dette er for den fagligt stærke elev medønske om et solidt fagligt fundament for en videregåendenaturvidenskabelig uddannelse,
eller at vælge Innovation C, dette er for den kreative og innovative elev,der gerne vil arbejde mere med den forretningsmæssige side af de godeidéer.
men du kan frit vælge et vilkårligt af de valgfag vi udbyder på gymnasiet
Dannelsesrejsen i 2.g
I 2g tager Science in Action på en længere studietur. Det kan f.eks.være en tur hvor vi først tager vi til CERN i Schweiz og derfrafortsætter vi med den store dannelsesrejse til Firenze.
Bliv klar til Science in Action
Synes du at Science in Action lyder rigtig spændende,men er du i tvivl om dine færdigheder i tysk slår til, så harvi et godt tilbud til dig…
I juni måned arrangerer vi fire eftermiddage hvor der er mulighedfor at deltage i små sjove sprogøvelser sammen med nogle afvores dygtige tyskelever.
hvis du går på efterskole og derfor ikke har mulighed for at deltagevil vi gerne sende dig de små træningsopgaver med instruktion ogsvar så du kan se på dem i sommerferien.
NB! Alt dette er kun et tilbud. Du er hjertelig velkomne påScience in Action også uden at benytte dig af dette tilbud.
Sådan vælger du Science in Action
Lyder Science in Action som noget for dig??
Så skal du sætte dit          ved Kemi A, Mat A, Fys B