Grafik
Web-udvikling med FrontPage 2003
RHS - Informationsteknologi
Grafik
Grafik er – naturligvis – et vigtigt element pålangt de fleste websites
Grafik bruges til
Navigation (knapper, med videre)
Baggrunde
Illustration generelt
Grafik kommer i form af billedfiler
RHS - Informationsteknologi
Grafik
Simpel grafik fungerer stort set som i f.eks.Word – vælg et billede, og det indsættes pålinie med tekst
Formatering i.f.t. placering foretages også i stilmed Word, indenfor celler og rammer
Overordnet placering styres med layout-tabeller og/eller rammer på siden som sådan
RHS - Informationsteknologi
Grafik
FrontPage forstår de mest almin-delige billedformater (.bmp, .jpg,.gif, .png), og kan lave konver-tering mellem formater
Der kan foretages en vis billed-redigering direkte i FrontPage,ved hjælp af værktøjslinien forbilleder
RHS - Informationsteknologi
Grafik
Vis værktøjsliniefor billeder
RHS - Informationsteknologi
Grafik
Værktøjslinie for bille-der, arbejder på detmarkerede billede
RHS - Informationsteknologi
Grafik
I FrontPage kan man man foretage basalbilledbehandling
Ændre lysstyrke (højere, lavere)
Konvertere til gråtoner
Udviskning (meget lav lysstyrke)
Sætte kant på billede
Beskæring og rotation
Indsætte tekst
RHS - Informationsteknologi
Grafik
Mere avanceret billedbehandlingbør foretages i et rigtigt billed-behandlingsprogram, før billedetindsættes på en side
Photoshop
Paint
Picasa
RHS - Informationsteknologi
Grafik
En nyttig og cool effekt kan opnås ved attilføje en ”opførsel” til et billede
Med opførsel menes en handling somudføres, når brugeren gør noget bestemt,der involverer billedet
Musen føres henover billedet
Der klikkes på billedet
RHS - Informationsteknologi
Grafik
Med billedetmarkeret, vælgFormater, Opførsel
RHS - Informationsteknologi
Grafik
Vi kan f.eks.indsætte opførslen”Ombyt billede”
RHS - Informationsteknologi
Grafik
Nu ombyttes billedet”wolf_viskud.jpg”…
…til ”wolf.jpg”
Der ”byttes tilbage”,når musen flyttes væk
RHS - Informationsteknologi
Grafik
Dette har dannet toopførsler for billedet…
Onmouseout (nårmusen flyttes ud afbilledet), gør…
Onmouseover (nårmusen flyttes henover billedet), gør…
RHS - Informationsteknologi
Grafik
Ved at definere opførsler kan vi få en knap-lignende opførsel med vilkårlige billeder
Tager noget længere tid end at bruge knapper,bør ikke bruges overdrevent…
Man kan også definere opførsel for f.eks. tekst(skifte skrifttype, farve, med videre)
RHS - Informationsteknologi