horizon.png
Skelgårdskirken, den 12. marts 2012
ÅBENBARINGEN KAPITEL 3
horizon.png
MENIGHEDEN
Den synlige kirke – sådan som den fremtræder for os
Den usynlige kirke – de troendes åndelige virkelighed
Kapitel 1: Menigheden i dens himmelske skikkelse
Kapitel 2-3: Menigheden i dens jordiske skikkelse
Beskrivelse af Guds kirke på jord
En beskrivelse der passer til enhver tid
Derfor også en beskrivelse, der passer ind i vor tid
Menighedsbrevene giver os advarsel, trøst og opmuntring
Kamp mellem denne verdens fristelser og vor åndelige virkelighed
horizon.png
At vi må holdes fast ved Ordet
Husk derfor, hvorledes du togimod og hørte; hold fast ved det,og omvend dig! (3,3)
dog har holdt fast ved mit ord ogikke fornægtet mit navn. (3,8)
At vi må høre Åndens tale
Den, der har øre, skal høre, hvadÅnden siger til menighederne.(Vers 6, 13, 22)
http://www.soundbuzz360.com/storage/231-focus1.jpg?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1286108382558
FOKUS
horizon.png
MENIGHEDEN I SARDES
Og skriv til englen for menigheden i Sardes
Dette siger han, som har Guds syv ånder og de syv stjerner: Jeg kender dine gerninger. Duhar ord for at leve, men er død. Vågn op og styrk resten, som er døden nær, for jeg har ikkefundet, at dine gerninger er fyldestgørende over for min Gud. Husk derfor, hvorledes du togimod og hørte; hold fast ved det, og omvend dig! Hvis ikke du våger, kommer jeg som en tyv,og du ved ikke, hvilken time jeg kommer over dig. Men nogle få har du i Sardes, som ikke harsølet deres klæder til, og de skal vandre med mig i hvide klæder, for det er de værdige til.Den, der sejrer, skal klædes i hvide klæder, og jeg vil aldrig slette hans navn af livets bog,men vedkende mig hans navn over for min fader og hans engle. Den, der har øre, skal høre,hvad Ånden siger til menighederne.
horizon.png
Menigheden ser i det ydre levende ud
Ånden ser i det indre, at den er død
Advarsel til os
Jesus kommer som en tyv omnatten
Vore gerninger ikke nok
Opmuntring og formaning
Holde fast ved ordet
MENIGHEDEN I SARDES
http://www.imusik.dk/blog/wp-content/uploads/worship.jpg
http://rasonthego.files.wordpress.com/2008/10/dsc_0438.jpg
http://www.roennebech.dk/genealogi/menuer/grafik/advarsel.gif
horizon.png
Belønning
Iklædes hvide klæder
Symbol på renhed og uskyld
Navn skrevet i livets bog
Den frelste flok
MENIGHEDEN I SARDES
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQsOhfdzX0MzXx4kmdlPQkhpzagsAnYCvgYd8K7DIERCuN5x0y8&t=1
http://tonyrmarch.files.wordpress.com/2010/12/the-book-of-life.jpg
horizon.png
MENIGHEDEN I FILADELFIA
Og skriv til englen for menigheden i Filadelfia:
Dette siger den Hellige, den sanddru, han som har Davidsnøglen, og som lukker op, så ingenlukker i, og lukker i, så ingen lukker op: Jeg kender dine gerninger. Jeg har lukket en dør opfor dig, som ingen kan lukke i, og jeg ved, at du kun har svage kræfter og dog har holdt fastved mit ord og ikke fornægtet mit navn. Men jeg vil give dig nogle af dem fra Satanssynagoge, som påstår at være jøder og ikke er det, men lyver; jeg vil få dem til at komme ogkaste sig ned for dine fødder og indse, at jeg elsker dig. Fordi du har bevaret mit ord omudholdenhed, vil jeg også bevare dig i prøvelsens time, som skal komme over hele jorderig forat prøve dem, der bor på jorden. Jeg kommer snart. Hold fast ved det, du har, for at ingen skaltage din sejrskrans. Den, der sejrer, vil jeg gøre til en søjle i min Guds tempel, og han skalaldrig mere fjernes, og på ham vil jeg skrive min Guds navn og navnet på min Guds by, det nyJerusalem, der kommer ned fra himlen fra min Gud, og mit nye navn. Den, der har øre, skalhøre, hvad Ånden siger til menighederne.
horizon.png
Kun Smyrna og Filadelfia kaldes ikke tilomvendelse
Har holdt fast i Ordet
Davidsnøglen
På den dag vil jeg tilkalde min tjenerEljakim, Hilkijas søn. Jeg vil giveham din kjortel på, binde dit skærfom ham og overdrage ham dinmyndighed. Han skal blive en far forJerusalems indbyggere og forJudas hus. Jeg vil lægge nøglen tilDavids hus på hans skulder; og nårhan lukker op, skal ingen lukke i, ognår han lukker i, skal ingen lukkeop. Es 22, 20-22
MENIGHEDEN I FILADELFIA
http://3.bp.blogspot.com/-J_0oEz1LHoc/Tk02FxcMDHI/AAAAAAAAEMo/AIYVvIGYQR8/s1600/img9255493b6c6354cd5.JPG
horizon.png
Døren
Derefter så jeg, og se, der var enåben dør ind til himlen; og denrøst, jeg først havde hørt tale tilmig, og som lød som en basun,sagde: »Kom herop, så vil jegvise dig, hvad der siden skalske.« (4,1)
Mission
MENIGHEDEN I FILADELFIA
http://rehabstudents.com/wp-content/uploads/2010/04/open-door-blue-sky.jpg
horizon.png
Faren: Lukket dør mellem dem ogverden
Flytte fokus fra Ordet til metode
Opgive mission
Spændingsfelt
Fastholde skriften
Sprede evangeliet
Opmuntring
Gud vil bevare i prøvelsen
Han kommer snart
MENIGHEDEN I FILADELFIA
http://lakeshorecitychurch.com/wp-content/uploads/2011/06/Locked-Door2-428x265.png
horizon.png
MENIGHEDEN I LAODIKEA
Og skriv til englen for menigheden i Laodikea:
Dette siger Amen, det troværdige og sanddru vidne, Guds skabnings ophav: Jeg kender dinegerninger, du er hverken kold eller varm. Gid du var enten kold eller varm! Men nu, da du erlunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund. Siden du siger: Jeg er rig,jeg har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig ogfattig og blind og nøgen, er det dig, så råder jeg dig til hos mig at købe guld, der er lutret i ild,for at du kan blive rig, og hvide klæder at iføre dig, for at din nøgenheds skam ikke skal ses,og salve til at salve dine øjne med, for at du kan se.  Alle dem, jeg elsker, revser og tugter jeg.Vær nidkær og omvend dig! Se, jeg står ved døren og banker på; hører nogen mig og åbnerdøren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Den, der sejrer, vil jeggive sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og har taget sæde hos min fader påhans trone. Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne.«
horizon.png
Menigheden havde fået jordiskvelstand
Modsat menigheden i Smyrna(2,9)
Giver en ny åndelig tilstand
En ligegyldighed! overfor detåndelige
Det timelige hindrede dem i glædenved det evige
Derfor vil Gud udspy dem
Opfordring: Søge rigdommen i detevige – hos Gud
MENIGHEDEN I LAODIKEA
http://b.bimg.dk/node-images/354/1/580x362-c/1354067-danskerne-tager-sjetteplads-i-rigdom--.jpg
horizon.png
Trøsten: Gud ønsker fællesskab
Derfor står han ved døren og banker
Gud giver ikke op
MENIGHEDEN I LAODIKEA
http://3.bp.blogspot.com/-LoDNPueZ02I/TWE5_dwGgII/AAAAAAAAABs/k_p0co2xNkM/s400/76713_141161879266580_116889278360507_193821_3190555_n.jpg
horizon.png
For menighederne gælder det om atsejre
Den, der sejrer, skal klædes i hvideklæder, og jeg vil aldrig slette hansnavn af livets bog (vers 5)
Den, der sejrer, vil jeg gøre til ensøjle i min Guds tempel (vers 12)
Den, der sejrer, vil jeg give sædehos mig på min trone (vers 21)
Sejren er på troens plan – ved Åndenskraft
For alt, hvad der er født af Gud,overvinder verden; og den sejr, somhar overvundet verden, er vor tro.(1. Joh 5,4)
SEJREN
http://4.bp.blogspot.com/_HAdFpQyc2u0/TMjiSW5kZbI/AAAAAAAABcg/QufRGICy_4c/s1600/victory.jpg
horizon.png
Holde fast Ordet
Lytte til Åndens tale
Bruge de åbne døre
Have vores skat i himlen
Stole på, at Gud vil bevare os
Vente på den dag, han kommer igen
Holde fast i sejrskransen
VORES UDFORDRING
http://www.jenstrollebalslev.dk/bsm/00/sejrskransen.gif