Velkommen
riddere.JPG
Program:
Præsentation
af personalet
af Stenballeskolen og læringsgrundlaget
Samarbejde mellem skole og børnehaver
Skoleparathed
at gøre skoleparat
arbejdet med førskolebørn i børnehaverne
den sproglige tilegnelse
Førskoleperioden – at være Komet på Stensballeskolen
Skolestart – set fra et forældreperspektiv
Spørgsmål og rundvisning
Folkeskolens 3 ben
Fokus på det enkeltebarn
– i fællesskabet
Faglig udvikling
Personlig udvikling
Udvikling i samspilmed andre
I et samarbejde
mellem skole og hjem
Billede 001.jpg
Stensballeskolen
Udvikling for den enkelte elev
Solid faglig ballast. Alle skal blive sådygtige som de kan
Stensballeskolen.jpg
Anerkendelse
Alle skal opleve at blive set.Ressourcesyn. Livsduelighed
Billede 015.jpg
Ansvar
For selv – ifællesskabet –tilpasset denenkelte
Billede 017.jpg
Fællesskab
Vi vil være skolen foralle børn i Stenballe
Fælles oplevelse
Læring i fællesskabet
Årgang/klassse
Billede 007.jpg
Respekt
Voresafhængighedaf hinanden
Forskelligeholdninger
Billede 019.jpg
Læringsgrundlag
Undervisningsrum
Træningsrum
Studierum
Fagdage
Fordybelsesuger
Samarbejde på årgangen
G:\skolen1\Fotos\2013-2014\Legepatruljen 2013\IMG_0880.JPG
Folkeskolereform
Læring og mål
Mere varieret skoledag
Længere skoledag
Understøttende undervisning
Vi starter en udvikling pr. 1.8.2014
Skoleparat
- hvad er det?
DSC_0018
Skoleparat – hvad
lyst til at lære – f.eks.interesse for tal/bogstaver
kan indgå i fællesskaber– kan vente på ”tur”
leger med andre
begyndende abstrakttænkning – tid – udskydebehov
bevarer koncentration ilængere tid
tør ”handle”
DSC_0009
Er du klar til at klippenavlestrengen?
kammerater kommer mere ifokus end forældre
du ved mindre om dit barnshverdag end du gør ibørnehaven
selv spørge efter det du gernevil vide
pyt – tillid
Husk hver gang du gør noget for dit barn, somdet selv kunne have gjort, så fratager du det enudviklingsmulighed.
0
At ”gøre” skoleparat?
stil krav – også nogle ditbarn ikke helt kanhåndtere
stil kravene et af gangen
hold struktur i hverdagen
søvn, måltider
lær dit barn at væreselvhjulpen:
tøj – at vurderepåklædning
klare toiletbesøg
DSC_0096
At ”gøre” skoleparat?
lær dit barn at skelnemellem hvornår nogeter til diskussion – oghvornår en anvisningbare skal følges
vis interesse omkringsprog/tal/tid
læs højt
DSC_0578
At gøre skoleparat  - skolen
Samarbejdet medbørnehaverne
 
Førskoleperioden
           – kometerne
Overlevering af gruppen
Overlevering af enkelte børn
Udskudt klassedannelse
G:\skolen1\Fotos\2013-2014\Første skoledag 0. årgang 2013\IMG_0837.JPG
Skoleudsættelse...?
børn skal modtageundervisning fra august måned– i det kalenderår de fylder 6 år
hvis ikke – så skal der søgesskoleudsættelse
distriktsskolen – skalgodkende udsættelsen
udsættelsen skal begrundes ibarnets udvikling
psykologudtalelse kanindhentes sombeslutningsgrundlag
DSC_0034