Øretsanatomiogfysiologi
øret i det høje
Lad os snakke om ...
Lyd
Ørets anatomi
- dvs. hvordan ser det ud
og fysiologi
- dvs. hvordan fungerer det
Lyd
Forplantning af svingninger enten ifaste materialer, væsker ellerluftformige stoffer.
I luft er det en fortætning ellerspredning af luftmolekylerne. Overtryk -undertryk
Lyd breder sig som ringe i vandet
PE02854_
Ikke-navngivet
Ikke-navngivet
Lyd……..
undertryk
overtryk
Ørets anatomi
Ydre øre        Mellemøre        Indre øre
øret oversigt
 Det ydre øre.
Opsamler lyden ogsender den ind i øre-gangen.
Forstærker frekvensersom er vigtige fortaleforståelse
Bidrager tilretningshørelse
BD05198_
Øregangen
Øregangen er ca. 2,5 cm dyb.
Opdeles i den bruskede og den benede del.
Ørevoks holder øre-gangen smidig og har samtidigen bakterie-dræbende effekt.
Læger fraråder rensning med vatpinde og lign.
Mellemøret.
I mellemøret bliver lydenoverført fra trommehindentil det indre øre ved enmekanisk bevægelse af detre øreknogler til det ovalevindue.
I mellemøret bør der væreluft med samme tryk somudenfor.
Lyden bliver også herforstærket
To små muskler kandæmpe lyden.
Sneglen
Sneglen ligner et lille sneglehus - blot 5 mm højt og 9 mm idiameter ved bunden.
Inden i er to kanaler. Den ene ligger dobbelt og dens enderudmunder næsten lige ved siden af hinanden.
Den anden ligger imellem.
Inden i kanalerne er der væske.
Tværsnit gennem sneglen
tværsnit gennem cochlea
bølgen i væsken iscala tympani
forplanter sig tilbasalmembranen
Det cortiske organ
cortiske organ
Forskellige tonerforskellige steder i sneglen
Når bølgen går gennem sneglen trykkes basillar-membranen forskellige steder afhængig affrekvens - dvs. tonehøjde.
Lyse toner i sneglens bund
Dybe toner i toppen
Et lille udsnit af de nervetråde som lederfra det cortiske organ til hørenerven
nerveceller i cochlea
Overblik over hørebanerne
nervebaner
Fra højre øregår dernerveimpulsertil både højreog venstre sideaf hjernen -men lidt fleretil venstre
- ogtilsvarendefra venstre
Hørecenteret i hjernen(du høre med hjernen øret er ”kun” organet der opfatter lyden)
Hørenerven leder lyden til et center i hjernen, som ved hjælp afhukommelsen tolker lyden og giver den mening.
Komplekse lyde bliver oversat tolket og forstået.
Vigtigt adskilles fra ligegyldigt
Smag og behag - vellyd eller støj? Det afgør hjernen - ikkeørerne.
Mørke toner
Lyse toner
Lyden forandre karakter.
Bevægelse afluftmolekyler.
Mekanisk bevægelse
i knogle rækken
Bølgebevægelse
 i væske.
Elektriskeimpulser.
HM00377_
HM00374_
HM00378_
BD20092_
BD20016_
Vi høre lydog forstår detsom tale.