Ungdomsuddannelser samt voksenlærlingeordningen
Uddannelsesmuligheder
Før du vælger uddannelse:
*Hvad er du god til?
*Hvad interesserer dig?
*Hvad forestiller du dig som dit drømmejob?
*Undersøg hvilke uddannelser der kan hjælpe digmod dette.
EGU- Erhvervsgrunduddannelse
*2-årigt uddannelsesforløb, med stor vægt på praktik
*EGU er for dig der:
*Er under 30 år.
*Har mod på at tage en praktisk uddannelse med kunlidt skole.
*Ikke tænder på bøger.
*Du skal være parat og motiveret, kunne overholdeaftaler og møde hver dag.
*Du skal være i praktik i ca. 1 1/2 år og på skole i ca.1/2 år. (min. 20 uger).
*Du skal finde ud af hvilken branche du kunne tænke dig, eks:
*Et gartneri
*Et smedeværksted
*En børnehave
*Et rørlæggerfirma
*En kantine
*En cykelsmed
*En blomsterhandler
*En butik
*Skoler du går på undervejs kunne være:
*AMU
*Teknisk skole
*Højskole
*Produktionsskole
*Handelskole
*Læs mere på www.egu.dk
EGU- Erhvervsgrunduddannelse
Fiskeri uddannelser
*Uddannelse til erhvervsfisker
*Uddannelse til fiskeskipper
*2 år
*3 praktikker, i alt ½ år
*2 skoleperioder af 11 uger hver
*Løn under uddannelse
*Se mere på www.blivfisker.nu
Søfartsuddannelser
*En veksel mellem skoleophold og praktik på søen.
*Skibsfører (MVU)
*Skibsmekaniker
*Maskinmester (MVU)
*Skibsassistent
*Skibsofficer (MVU)
*Skibsmaskinist
*Skipper
*HF søfart (gymnasiel uddannelse)
*Erhvervsfisker
*Styrmand
*Læs mere på www.fuldskruefrem.dk
Gymnasiale uddannelser
*Almen gymnasium (STX)
*Handelsgymnasiet (HHX)
*Teknisk gymnasium (HTX)
*HF (2 årigt)
*3 årige
Gymnasiale uddannelser
STX- det almene gymnasium
*Kan lede til alle videregående uddannelser
HF
*Få studentereksamen på 2 år, hvis du har 10. klasse
*2 ”studieretninger”:
*Naturvidenskabelig
*Kultur- og samfundsfag
*Specielle HF linier
*Søfart
*For ordblinde (i Aalborg)
*Sport og film (Vesthimmerland)
*Med toningsfag (idræt eller psykologi) samt lektiehjælp
*1 årige forløb på VUC, eksempelvis målrettet pædagog,sygeplejerske, lærer eller ergoterapeut (opfylder du kravene er dugaranteret opfyldelse på videre uddannelse)
HHX- handelsgymnasiet
*IT integreret i alle fag
HTX- teknisk gymnasium
Erhvervsuddannelser
*Normalt 3-4 år, vekselvirkning mellem skole og praktik
*Skole: Grundforløb og hovedforløb
*Eksempelvis skoleophold på:
*Handelsskole
*Teknisk skole
*Social- og sundhedsskole
*AMU center
*Landbrugsskole
Mesterlære
*Du kan starte din erhvervsuddannelse medpraktisk oplæring fremfor skoleophold.
*Lærlingeperioden erstatter grundforløbet påskolen, og derefter vurderes det om du kanstarte på hovedforløbet på skolen.
*Læse mere på www.ug.dk
Erhvervsuddannelser
*140 uddannelser, 12 ”indgange”
*Bil, fly og andre transportmidler
*Reparerer og vedligeholder maskiner, biler, lastbiler,motorcykler, cykler o.a.
*Bygge og anlæg
*Designer, bygger, installerer, reparerer og rådgiver ombygninger og anlæg
*Bygnings- og bruger service
*Servicerer og sikrer faciliteter og events
*Dyr, planter og natur
*Driver landbrug, skovbrug og gartneri og plejer dyr, natur oganlæg
*Krop og stil
*Hjælper mennesker med at opnå kropsligt velvære samtpersonlig stil og design
*Mad til mennesker
*Forarbejder og fremstiller fødevarer samt tilbereder, sælgerog serverer måltider. Rådgiver om kost, ernæring ogmadoplevelser
*Medieproduktion
*Anvender teknisk udstyr til at designe og fremstillemedieproduktion
*Merkantil
*God kundeservice og oplevelser, vi handler buisness tobuisness og administrerer
Erhvervsuddannelser
*Produktion og udvikling
*Designer, udvikler, konstruerer og fremstiller håndværks- ogindustriprodukter
*Strøm, IT og styring
*Leverer løsninger, opbygger, installerer og reparerer tekniskeinstallationer og IT systemer inden for byggeri, bolig ogerhverv
*Sundhed, omsorg og pædagogik
*Støtter mennesker i deres udvikling og yder omsorg
*Transport og logistik
*Transporterer mennesker og gods og sørger for at de kommerfrem til tiden.
Erhvervsuddannelser
Voksenlærling
*Skal være 25
*Skal have været ledig i mindst 6 mdr.
*Skiftevis skoleperioder og praktikker
*2-4 år
Links
*www.ug.dk- uddannelsesguiden
*www.uuoestvest.dk- Ungdommens Uddannelsesvejledning