MORTEN HESSE
MORTEN HESSE
5. APRIL 2014
PERSONALET I NATTELIVET
MORTEN HESSE
5. APRIL 2014
PERSONALET I NATTELIVET
MORTEN HESSE
PERSONALET I NATTELIVET
MORTEN HESSE
5. APRIL 2014
HVORFOR PERSONALET?
2
Nøglespillere?
Syndebukke?
Fokus for undersøgelser – uddannelse.
Et ”vådt” arbejdsmiljø?
MORTEN HESSE
PERSONALET I NATTELIVET
MORTEN HESSE
5. APRIL 2014
DØRMÆND OG UDSMIDERE
Aggressivitet?
Kriminalitet?
Racisme?
Stofmisbrug?
Stofhandel?
3
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Stilt_walker_on_Avenue_B_in_the_East_Village_with_doorman.JPG
MORTEN HESSE
PERSONALET I NATTELIVET
MORTEN HESSE
5. APRIL 2014
DØRMÆND OG UDSMIDERE
Eller måske:
Stresset arbejde?
Udsatte for vold?
4
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Stilt_walker_on_Avenue_B_in_the_East_Village_with_doorman.JPG
MORTEN HESSE
PERSONALET I NATTELIVET
MORTEN HESSE
5. APRIL 2014
BARTENDERE
Stofmisbrug?
Stofhandel?
Uansvarlig uskænkning?
5
http://www.ronleestewart.com/SDImages/susieTheBartender.jpg
MORTEN HESSE
PERSONALET I NATTELIVET
MORTEN HESSE
5. APRIL 2014
BARTENDERE
Eller måske…
Stort alkoholforbrug?
Højt arbejdspres?
Pres for at oversælge?
6
http://www.ronleestewart.com/SDImages/susieTheBartender.jpg
MORTEN HESSE
PERSONALET I NATTELIVET
MORTEN HESSE
5. APRIL 2014
METODER
Spørgeskemasurveys
424 bartendere
159 udsmidere
Flere steder i landet
Personalemøder, påarbejdsstedet, via”snowballing”
7
http://openclipart.org/image/300px/svg_to_png/128923/SurveyIcon.png
MORTEN HESSE
PERSONALET I NATTELIVET
MORTEN HESSE
5. APRIL 2014
BARTENDERNE
199 kvinder og 255mænd
26 år i gennemsnit (fra17 til 69 år)
8
http://www.emiratesgreeks.com/uploads/images/h1/aristotelis-papadopoulos-bartender.jpg
MORTEN HESSE
PERSONALET I NATTELIVET
MORTEN HESSE
5. APRIL 2014
ER BARTENDERNE PÅ STOFFER?
44% illegale stoffer i detseneste år
5% cannabis iarbejdstiden
Højere udbredelse endblandt andre danske isamme aldersgruppe
9
http://topnews.in/health/files/drug-cocktail_0.jpg
MORTEN HESSE
PERSONALET I NATTELIVET
MORTEN HESSE
5. APRIL 2014
ALKOHOL OG BARTENDERE
68% drak normalt alkoholpå arbejdet
18% sidste måneddrukket mere end 10genstande på en vagt
32% ladet sig presset tilat drikke
10
http://static.neatorama.com/images/2008-04/origin-of-booze.jpg
MORTEN HESSE
PERSONALET I NATTELIVET
MORTEN HESSE
5. APRIL 2014
VOLD I ARBEJDSTIDEN
Råbt af: 70%
Set slagsmål: 70%
Grebet fysisk ind: 36%
Truet verbalt: 29%
Overfaldet: 18%
Set kollega overfaldet:26%
Truet med våben: 4%
11
http://wallpoper.com/images/00/25/39/85/hands-fist_00253985.jpg
MORTEN HESSE
PERSONALET I NATTELIVET
MORTEN HESSE
5. APRIL 2014
DØRMÆND OG UDSMIDERE
5 kvinder og 154 mænd
Gennemsnitsalder 35 år
31% hovederhverv
12
http://s0.geograph.org.uk/photos/06/16/061696_e1de65fe.jpg
MORTEN HESSE
PERSONALET I NATTELIVET
MORTEN HESSE
5. APRIL 2014
DØRMÆND OG UDSMIDERE…
Alkohol 75% sidste år,
15% i arbejdstiden
Cannabis: 9% sidste år,
0,7% i arbejdstiden
Doping: 7% sidste år
Kokain: 7% sidste år
13
http://static.neatorama.com/images/2008-04/origin-of-booze.jpg
MORTEN HESSE
PERSONALET I NATTELIVET
MORTEN HESSE
5. APRIL 2014
VOLD I ARBEJDSTIDEN
Set vold 92%
Råbt af: 89%
Grebet fysisk ind: 89%
Truet verbalt: 82%
Set kollega overfaldet: 66%
Angrebet: 58%
Med våben: 40%
14
http://wallpoper.com/images/00/25/39/85/hands-fist_00253985.jpg
MORTEN HESSE
PERSONALET I NATTELIVET
MORTEN HESSE
5. APRIL 2014
NATTELIVETS SANDE RISIKOTAGERE?
Bartendere…
Drikker (nogle gangetæt) i arbejdstiden
Presses til at drikke
Må håndtere et voldeligtarbejdsmiljø
Udskænkning tilberusede personer ogmindreårige
Dørmænd…
Udsat for ganske massivvold (undtagen påmusiksteder)
Et mindretal tager kokainog doping
15
MORTEN HESSE
PERSONALET I NATTELIVET
MORTEN HESSE
5. APRIL 2014
EKSEMPLER PÅ MULIGE TILTAG
Bartendere
Regulering afalkoholindtag bagbaren
Strammere regler forudskænkning
Krav om bedrebemanding
Uddannelse
Dørmænd
Regler for bemanding
Hårdere brug afbevillingsindskrænk-ning
Autorisationsordninger
Uddannelse
16
MORTEN HESSE
PERSONALET I NATTELIVET
MORTEN HESSE
5. APRIL 2014
17