Introduktion af nye ledere tilKommunikation påAarhus Universitetshospital1. oktober 2013
Læringsmål
Kendskab til:
 Vilkår og principper for kommunikation på Aarhus
   Universitetshospital
 Spilleregler for pressekontakt
 Kommunikations tilbud om assistance til kommunikation
   med layout, foto, web og journalistik
Summespørgsmål
Rammen for de næste 1 1/2 time er internog ekstern kommunikation på AUH
 Hvad vil du gerne blive klogere på?
Summespørgsmål
Hvad anser du for at være de størsteinterne kommunikationsudfordringer forledere på AUH?
Visioner
Vision, ledelsesgrundlag, „varm luft“
Strategier
Modmagt, „kold luft“
Bottom-up strategier
Top down-strategier
HL
CL
AL
Funktionsledere
Medarbejdere
Medarbejdernes vurderingaf kommunikationen
3%
Nærmeste chef
Topledelsen
Informationskildernestroværdighed
2%
3%
1%
3%
4%
11%
9%
3%
6%
5%
4%
7%
3%
5%
14%
28%
22%
9%
24%
13%
17%
14%
20%
20%
26%
41%
44%
48%
25%
32%
36%
27%
32%
27%
28%
31%
26%
11%
14%
63%
36%
47%
49%
47%
42%
47%
33%
14%
5%
6%
1%
1%
1%
1%
2%
1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Kolleger
Møder
Tillidsrepræsentanter
Opslagstavler
Intranet
Personaleblad
Fagpressen
Den trykte presse
Radio/TV
Tror slet ikke på
Tror fuldstændig på
Ved ikke/vil ikke svare
Kilde: ACNielsen.online
Medarbejdernes seksgrundlæggende spørgsmål
1.Hvorfor skal vi gennemføre forandringen?
a)Hvad er målet med forandringen – detattraktive fremtidsbillede?
b)Hvad er årsagen til forandringen?
2.Hvordan skal forandringen gennemføres?
3.Hvordan bliver medarbejderne konkretberørt?
4.Hvad er tidsplanen?
5.Hvem er ansvarlig for gennemførelsen?
6.Hvor kan I læse/høre mere?
Hvilken ambition har dumed informationen?
Summespørgsmål
Hvordan kan vi bruge eksternkommunikation som et bidrag til at nåhospitalets mål?
Niveauer for eksternkommunikation
Lever i stilhed
Reagerernyhederudefra
Nyhederbrugesstrategisk
Pressemeddelelser
Hjemmeside
og blad
Professionelhåndteringaf presse
Når journalisten ringer,,,
1.Hvad hedder journalisten, og hvilket medieringer han/hun fra?
2.Kend den sammenhæng, du udtaler dig i
3.Ring tilbage, hvis du har brug for entænkepause
4.Tal så det kan forstås
5.Lav en kontrakt
6.Skal dine udtalelser bruges til baggrund ellertil citat
7.Vær tilgængelig, venlig og imødekommende
8.Orienter relevante ledere, kolleger ogsamarbejdspartnere
Krisebarometer
Acceleratorer
Løgne
Ingen kommentarer
Beskyldninger
Minus koordineringog briefing afinteressenter
Manglendeændringer afrutiner/procedurer
Ingen internkonsensus
Al information lagtfrem og ændringerimplementeret
Krisetype
 
Tab afmenneskeliv
Sundhedstrussel
Miljøkatastrofe
Brudte produktløfter
Økonomisksvindel
Tab afarbejdspladser
Inkompetence
Kritik framyndigheder
Kritik af branche
Nuanceret debat
Ansvar
Forsæt/med vilje
Tilsidesættelse aflovgivning
Tilsidesættelse afinterne regler
Ignorering afadvarsler
Burde havevidst/uagtsomt
Manglende interneprocedurer/styring
Dårlig planlægning
Helt uforskyldt
Første reaktion
Fraskrivelse afethvert ansvar
Forkert fokus
Vaklende uklarhed
Ingen kommentarer
Embedsmands-holdning
Respons udenengagement
Ansvarlighåndtering
Ansvarlighåndteringmed engagement
Summespørgsmål
Hvad synes du, at Kommunikation skalhjælpe nye ledere og deres afdelingermed?