Visionen forIngeniøruddannelserne
Bjarne LundagerJensen
20.
okt.
 09
Visionen for ingeniøruddannelserne -erhvervslivets behov
Af Bjarne Lundager Jensen
Uddannelsespolitisk chefDI
di_logoorganisation_p_2
Visionen forIngeniøruddannelserne
20.
okt.
 09
Bjarne LundagerJensen
Hvorfor er ingeniøruddannelservigtige?
Ingeniørerne er kernearbejdskraften i mange DI-virksomheder
Ingeniører er med til at øge produktiviteten
Mangel på ingeniører hindrer væksten i virksomhederne
Mangel på kvalificerede ingeniører kan få virksomhederne til atflytte arbejdsopgaver til andre lande
Det betyder ikke kun tab af ingeniørarbejdspladser, men ogsåandre arbejdspladser
Derfor er DI så interesseret i ingeniøruddannelserne
2
di_logoorganisation_p_2
Visionen forIngeniøruddannelserne
20.
okt.
 09
Bjarne LundagerJensen
Produktivitetsvækst, 1997-2007, pct.
3
di_logoorganisation_p_2
Visionen forIngeniøruddannelserne
20.
okt.
 09
Bjarne LundagerJensen
Innovation i Danmark
4
di_logoorganisation_p_2
Visionen forIngeniøruddannelserne
20.
okt.
 09
Bjarne LundagerJensen
5
 
Værdi-trekanten
Tekniskfunktionalitet
Social og kulturelfunktionalitet
Æstetisk kvalitet,oplevelse og identitet
di_logoorganisation_p_2
Visionen forIngeniøruddannelserne
20.
okt.
 09
Bjarne LundagerJensen
6
6
 
Udviklings-trekanten
Videnkontekst
Forskning
Kandidater
Konferencer
Anvendelseskontekst
Produktion
Kunder
Virksomhedens udviklere
di_logoorganisation_p_2
Visionen forIngeniøruddannelserne
20.
okt.
 09
Bjarne LundagerJensen
Udfordringerne for investeringer iDanmark
50 pct. af virksomhederneforventer, at en større del afFoU lægges i udlandet
De 10 største FoU-virksomheder bidrager medmere end halvdelen af desamlede private investeringer iFoU
7
di_logoorganisation_p_2
Visionen forIngeniøruddannelserne
20.
okt.
 09
Bjarne LundagerJensen
Hvad får virksomhederne til atlokalisere sig i Danmark?
70 pct. angiver, at mererelevant offentlig forskning vilfå dem til at investere mere iFoU i Danmark
80 pct. angiver, at bedreadgang til kvalificeretarbejdskraft vil få dem til atinvestere mere i Danmark
Virksomhederne efterspørgeroffentlig forskning inden fornaturvidenskab, tekniskvidenskab ogsundhedsvidenskab samtorganisation og ledelse
ist2_3305981-researcher-working-with-chemicals.jpg
8
di_logoorganisation_p_2
Visionen forIngeniøruddannelserne
20.
okt.
 09
Bjarne LundagerJensen
Hvordan ser det ud i dag?
Behov for flere og bedre ingeniører
Indgang  til ingeniøruddannelsen
Aktuel dimittendledighed, fremtidig mangel
Virksomhedernes brug af ingeniøruddannelser
To ligeværdige ingeniøruddannelser
Krav til indholdet i diplomingeniøruddannelserne
Institutionsstruktur
Samspil med andre uddannelser
Samarbejde med erhvervslivet
9
di_logoorganisation_p_2
Visionen forIngeniøruddannelserne
20.
okt.
 09
Bjarne LundagerJensen
Tilgang til ingeniøruddannelserne
10
di_logoorganisation_p_2
Visionen forIngeniøruddannelserne
20.
okt.
 09
Bjarne LundagerJensen
Danmark uddanner for få medtekniske kompetencer
11
di_logoorganisation_p_2
Visionen forIngeniøruddannelserne
20.
okt.
 09
Bjarne LundagerJensen
Virksomhedernes brug af ingeniører
12
di_logoorganisation_p_2
Visionen forIngeniøruddannelserne
20.
okt.
 09
Bjarne LundagerJensen
Udviklingen i fordelingen
13
di_logoorganisation_p_2
Visionen forIngeniøruddannelserne
20.
okt.
 09
Bjarne LundagerJensen
To forskellige ingeniøruddannelser
14
Diplomingeniører
Civilingeniører
UndervisningEDB UdviklingForskning
ProjekteringSagsbehandlingSalg og markedsføring
KonstruktionPlanlægning
AdministrationLedelseRådgivning
Ingeniørernes arbejdsfunktioner
di_logoorganisation_p_2
Visionen forIngeniøruddannelserne
20.
okt.
 09
Bjarne LundagerJensen
Fremtidige krav tildiplomingeniøruddannelsen
Fokus på konkrete løsninger på praktiske udfordringer
Klarere udviklingsbasering
Vægt på at bibeholde rekrutteringen fra de fagligeuddannelser samt fra uddannelsesfremmende miljøer
Klynge-strategi i samarbejde med det lokale erhvervsliv eren af forudsætningerne for væksten i de privatevirksomheder
15
di_logoorganisation_p_2
Visionen forIngeniøruddannelserne
20.
okt.
 09
Bjarne LundagerJensen
Udfordring - kompetente undervisere
Behov for rekruttering af nyeundervisere
Nyeste viden og anderledeskompetencer
Universiteternesforskningsmiljøer
Fra virksomhederne
Derfor behov for tættere kontakttil universitetsmiljøerne og
Opblødning afkvalifikationskravene tilunderviserne
16
lille lærer.JPG
di_logoorganisation_p_2
Visionen forIngeniøruddannelserne
20.
okt.
 09
Bjarne LundagerJensen
Institutionsstruktur og samarbejde
Gode diplomingeniøruddannelser fordrer:
Tæt kontakt til relevante forskningsmiljøer
Tæt virksomhedskontakt
Kontakt til andre relevante uddannelser hvor der kan være synergived samarbejde
Institutionsstrukturen skal understøtte dette
Derfor nødvendigt med tæt kontakt mellem ingeniørhøjskolerne ogUniversiteternes ingeniøruddannelses- og forskningsmiljøer.
 Og behov for tæt kontakt til de private virksomheder.
17
di_logoorganisation_p_2
Visionen forIngeniøruddannelserne
20.
okt.
 09
Bjarne LundagerJensen
18
Tak for i dag - spørgsmål
ist2_1998865-confident-male-engineer.jpg
ist2_10207201-designer-in-work.jpg