10.2 Anskaffelse af bil
3.Vil du springe til et bestemt afsnit eller dias?
Klik på menuerne Outlines eller Thumbnails.
2.Klik med musen i dit eget tempofor at se præsentationen.
1.Klik nederst til højre på ikonetfor visning i ”Fuld skærm”.
C:\Documents and Settings\Bruger\Lokale indstillinger\Temporary Internet Files\Content.IE5\IE0532J8\MCj04315680000[1].png
FashionShoe_logo.png
Indholdsfortegnelse
Afslutning & quiz
Anlægsaktiver og værditab
Betaling til leverandør
Registrering af bilkøb samt kreditnota
Køb af bil på kredit
10.2 Anskaffelse af bil
10.2 Anskaffelse af bil
Biler er et anlægsaktiv.
AKTIVER
kr.
i alt kr.
Biler
200.000
Inventar
300.000
Varelager
800.000
Varedebitorer
1.000.000
Kassebeholdning
50.000
Bankindestående
150.000
10.2 Anskaffelse af bil
Anlægsaktiver er aktiver, der er bestemt tillængerevarende brug i virksomheden.
AKTIVER
kr.
i alt kr.
Biler
200.000
Inventar
300.000
500.000
Varelager
800.000
Varedebitorer
1.000.000
Kassebeholdning
50.000
Bankindestående
150.000
Biler og inventar eranlægsaktiver.
Inventar erbehandlet i afsnit 10.1.
Med tiden falder bådebiler og inventar i værdi.
Den årlige værdi-forringelse kaldes åretsafskrivning ogbehandles i kap. 12.
10.2 Anskaffelse af bil
Alle aktiver, som ikke er anlægsaktiver,er omsætningsaktiver.
AKTIVER
kr.
i alt kr.
Biler
200.000
Inventar
300.000
500.000
Varelager
800.000
Varedebitorer
1.000.000
Kassebeholdning
50.000
Bankindestående
150.000
2.000.000
Omsætningsaktiver
Aktiver i alt2.500.000
EØ - Figur 1.4.png
FashionShoe_logo.png
10.2 Anskaffelse af bil
Fashion SHOE køber en brugt varebilhos Nygades Auto.
1
Varebilen leveres af en chauffør fra Nygades Auto.
På vej til Fashion SHOE har han imidlertid et lille uheld.
Fashion SHOE registrerer købsfakturaen med det samme.
Men den skal ikke betales endnu.
C:\Documents and Settings\Bruger\Dokumenter\Billeder\Microsoft Clip Organizer\j0354418.gif
C:\Documents and Settings\Bruger\Dokumenter\Billeder\Microsoft Clip Organizer\j0354418.gif
10.2 Anskaffelse af bil
Efter betalingsfristens udløb registreresbetalingen til Nygades Auto.
2
Betalingsbetingelsen er løbende måned + 10 dage.
Betalingsfristen er udløbet.
Fashion SHOE betaler derfor gælden til Nygades Auto.
EØ - Figur 1.4.png
FashionShoe_logo.png
10.2 Anskaffelse af bil
Nygades Auto tilhører gruppen af andre kreditorer.
Debet
Kredit
(Saldo)
Kontoen har en kreditsaldo, fordi der er taleom et passiv (gældspost).
14290:  Andre kreditorer
10.2 Anskaffelse af bil
Købsfaktura fra Nygades Auto (konto nr. 142902).
Hvilke konti skal bruges?
11120: Biler
Debet
Kredit
142902: Nygades Auto
Debet
Kredit
14261: Købsmoms
Debet
Kredit
Faktura fra Nygades Auto (142902):
Beløb
Brugt varebil
kr.139.000
+ moms
kr.34.750
I alt
kr.173.750
Betalingsbetingelse: Løbende måned + 10 dage.
Bilag 118:
d. 12/9
11120: Biler
Debet
Kredit
142902: Nygades Auto
Debet
Kredit
14261: Købsmoms
Debet
Kredit
10.2 Anskaffelse af bil
Hvordan skal bilkøbet registreres?
34.750
173.750
139.000
(0)
(100.000)
(0)
Faktura fra Nygades Auto (142902):
Beløb
Brugt varebil
kr.139.000
+ moms
kr.34.750
I alt
kr.173.750
Betalingsbetingelse: Løbende måned + 10 dage.
 
Bilag 118:
d. 12/9
Kontoen har i forvejenen debetsaldo.Tilgodehavendet hosSKAT bliver nu endnustørre.
Kontoen har i forvejenen kreditsaldo.Gælden til Friis Skobliver nu endnu større.
Kontoen har i forvejenen debetsaldo.Varelageret bliver nuendnu større.
10.2 Anskaffelse af bil
Hvad er der sket med de tre konti?
Kontoen er et aktiv oghar  en debetsaldo.
Tilgodehavendet hosSKAT bliver nukr. 34.750 større.
Kontoen er et passivog har en kreditsaldo.
Gælden til NygadesAuto bliver nukr. 173.750 større.
Kontoen er et aktiv oghar en debetsaldo.
Værdien af bilparkenbliver nu kr. 139.000større.
11120: Biler
Debet
Kredit
142902: Nygades Auto
Debet
Kredit
14261: Købsmoms
Debet
Kredit
34.750
173.750
139.000
(0)
(100.000)
(0)
10.2 Anskaffelse af bil
 Det sker, at køberen af en bil må bedebilsælgeren om en kreditnota.
Når Fashion SHOE modtager en kreditnota fra Nygades Auto, kan det skyldes:
Fejl ved bilen, som Fashion SHOE dog ønsker at beholde
Fashion SHOE returnerer bilen til Nygades Auto.
11120: Biler
Debet
Kredit
142902: Nygades Auto
Debet
Kredit
14261: Købsmoms
Debet
Kredit
(139.000)
(34.750)
(173.750)
10.2 Anskaffelse af bil
Rikke Bæk fra Fashion SHOE opdager nu den ridse,Nygades Auto lavede ved leveringen af varebilen.
Rikke Bæk vil gerne beholde bilen, men vil ikke betale fuld pris.
Hun bliver enig med Nygades Auto om en dekort på kr. 4.000.
Fashion SHOE modtager efterfølgende en kreditnota fra Nygades Auto.
11120: Biler
Debet
Kredit
142902: Nygades Auto
Debet
Kredit
14261: Købsmoms
Debet
Kredit
(139.000)
(34.750)
(173.750)
10.2 Anskaffelse af bil
En kreditnota fra en leverandør skal bogføres ligemodsat af den oprindelige faktura.
11120: Biler
Debet
Kredit
142902: Nygades Auto
Debet
Kredit
14261: Købsmoms
Debet
Kredit
1.000
5.000
4.000
Kreditnota fra Nygades Auto (142902):
Beløb
Dekort på brugt varebil
kr.4.000
+ moms
kr.1.000
I alt
kr.5.000
 
(139.000)
(34.750)
(173.750)
Bilag 120:
d. 13/9
Kontoen har i forvejenen debetsaldo.
Tilgodehavendet hosSKAT bliver nu mindre.
(Ny saldo: kr. 2.250).
Kontoen har i forvejenen kreditsaldo.
Gælden til Friis Skobliver nu mindre.
(Ny saldo: kr. 11.250).
Kontoen har i forvejenen debetsaldo.
Værdien af varelageretbliver nu mindre.
(Ny saldo: kr. 9.000).
Hvad er der sket med de tre konti?
Kontoen er et aktiv oghar en debetsaldo.
Tilgodehavendet hosSKAT bliver nu mindre.
(Ny saldo: kr. 33.750).
Kontoen er et passiv oghar en kreditsaldo.
Gælden til NygadesAuto bliver nu mindre.
(Ny saldo: kr. 168.750).
Kontoen er et aktiv oghar en debetsaldo.
Værdien af bilparkenbliver nu mindre.
(Ny saldo: kr. 135.000).
10.2 Anskaffelse af bil
11120: Biler
Debet
Kredit
142902: Nygades Auto
Debet
Kredit
14261: Købsmoms
Debet
Kredit
1.000
5.000
4.000
(139.000)
(34.750)
(173.750)
10.2 Anskaffelse af bil
 Betalingsbetingelsen var løbende måned + 10 dage.
Fashion Shoe betaler derfor fakturaen den 10. oktober.
142902: Nygades Auto
Debet
Kredit
Debet
Kredit
(300.000)
Bankoverførsel:
Beløb
Betaling til Nygades Auto (142901)
kr.168.750
Beløbet er overført fra bankkontoen.
(168.750)
168.750
168.750
Bilag 148:
d. 10/10
12320: Bankindestående
Debet
Kredit
Kontoen har i forvejenen debetsaldo.
Værdien af varelageretbliver nu mindre.
(Ny saldo: kr. 9.000).
142902: Nygades Auto
Debet
Kredit
10.2 Anskaffelse af bil
Hvad er der sket med de to konti?
Kontoen er et aktiv oghar en debetsaldo.
Indeståendet i bankenbliver nu mindre.
(Ny saldo: kr. 131.250).
(300.000)
(168.750)
168.750
168.750
Kontoen har i forvejenen kreditsaldo.
Gælden til Friis Skobliver nu mindre.
(Ny saldo: kr. 11.250).
Kontoen er et passiv oghar en kreditsaldo.
Gælden til NygadesAuto bliver nu mindre.
(Ny saldo: kr. 0).
12320: Bankindestående
Du har nu lært om:
Konto 11120: Biler
Købsfaktura på en bil
Kreditnota på en bil
Betaling af en bil
Anlægsaktiver ogomsætningsaktiver.
C:\Documents and Settings\Bruger\Dokumenter\Billeder\Microsoft Clip Organizer\j0388758.wmf
C:\Documents and Settings\Bruger\Dokumenter\Billeder\Microsoft Clip Organizer\j0388758.wmf
C:\Documents and Settings\Bruger\Dokumenter\Billeder\Microsoft Clip Organizer\j0388758.wmf
C:\Documents and Settings\Bruger\Dokumenter\Billeder\Microsoft Clip Organizer\j0388758.wmf
C:\Documents and Settings\Bruger\Dokumenter\Billeder\Microsoft Clip Organizer\j0388758.wmf
FashionShoe_logo.png
Quiz:
Anskaffelse af bil
10.2 Anskaffelse af bil
EØ - Figur 1.4.png
FashionShoe_logo.png
10.2 Anskaffelse af bil
Varebilen leveres af en chauffør fra Nygades Auto.
På vej til Fashion SHOE havde han imidlertid et lille uheld.
C:\Documents and Settings\Bruger\Dokumenter\Billeder\Microsoft Clip Organizer\j0354418.gif
C:\Documents and Settings\Bruger\Dokumenter\Billeder\Microsoft Clip Organizer\j0354418.gif
Klik med musen for at komme retur.