Rekruttering af frivillige ledere
MBU’s Årsmøde 2007
j0233962
Frivillighedsundersøgelsen 2006
38% yder en frivillig indsats
Bruger i gennemsnit 17 timer om måneden
De mest aktive er mænd mellem 30-49, med enlang uddannelse, som arbejder over 40 timerugentlig og har en høj indkomst
Knap 2/3 er blevet opfordret til frivillighed
Halvdelen af ikke-frivillige siger at de gerne vilvære frivillig, hvis de blev spurgt.
Den moderne leder anno 2007
Plads til familien
Plads til personlig udvikling
Begrænset tid - vil ikke deltage i overflødige møder
Svært med faste mødetider
Vil gerne have ansvar, men det må ikke blive tiluoverskuelighed og utilstrækkelighed
Vil gerne tilegne sig nye kompetencer
Vil vide hvad man får ud af det
Lægger vægt på et godt ”voksen/unge” fællesskab
Lederes motiver til frivilligt arbejde
Et socialt fællesskab
Lære noget nyt
Gøre en forskel
Yde en indsats
7 vigtige skridt til at rekruttere ledere
1.Skab en attraktiv gruppe
2.Definer det reelle behov
3.Hvad tilbyder din gruppe
4.Lav en konkret ”job-beskrivelse”
5.Hvem skal spørges – lav lister
6.Hvordan spørger vi
7.Tag godt imod nye ledere
1 – Skab en attraktiv gruppe
Ledergruppen skal være et team
Føle af man løfter i flok
God kommunikation mellem lederne
Den enkelte leder skal være engageret
Se fremad mod nye mål
Hav ambitioner om gruppen arbejde – lav mål
Se muligheder frem for problemer
Overskuelige arbejdsopgaver
Forenkling af rutiner
Planlægning
Vurder din gruppe (1-5)
Ledergruppen skal være et team
Føle af man løfter i flok
God kommunikation mellem lederne
Den enkelte leder skal være engageret
Se fremad mod nye mål
Hav ambitioner om gruppen arbejde – lav mål
Se muligheder frem for problemer
Overskuelige arbejdsopgaver
Forenkling af rutiner
Planlægning
2 - Definer det reelle behov
Hjælp i 3 uger med aktiviteter
Hjælp i 3 måneder som vikar
Medleder
Ansvarlig leder
Drøft ofte den fremtidige ledersituation på ledermøder,så man undgår sidste øjebliks løsninger
3 - Hvad tilbyder din gruppe?
Kan lederen få det som de ønsker (Et socialt fællesskab,lære noget nyt, gøre en forskel og yde en indsats)
Er din gruppe velfungerende
En blanding af unge og ældre ledere
Passende ansvar
Rimelig tidsforbrug
4 - Lav en konkret ”job-beskrivelse”
Forventninger
Opgaver
Ansvar
Tidsforbrug
5 - Hvem kan spørges – lav lister
Tidligere ledere og deltagere
Venner
Familie
”Det grå guld”
Bedsteforældre
Småbørnsfamilier
Studerende
Tilflyttere
Naboer
Forældre
6 - Hvordan spørger vi
Løbesedler/kirkeblad/opslagstavlen
Telefon, brev/mail, SMS, MSN
Personligt er altid at foretrække
Tilbyd en prøvetid og inviter til at ”kigge forbi”
Fortæl præcist hvad opgaven indebærer – ingen dørsalg
Fortæl hvad I kan tilbyde – dørsalg velkommen
Følg op på din forespørgsel
Lad være med at sige nej for dem!
7 - Tag godt imod nye ledere
Vær åben overfor de nye i lederfællesskabet.
Lyt til de nye ledere og giv dem medbestemmelse ogansvar.
Lav en grundig introduktion til de nye ledere
Tag dem med på kurser.
Afstem jeres forventninger med hinanden
Hav en materialepakke klar
Giv dem gruppens vedtægter, værdier, mål osv.
De uskrevne regler
Opsummering – 7 vigtige skridt
1.Skab en attraktiv gruppe
2.Definer det reelle behov
3.Hvad tilbyder din gruppe
4.Lav en konkret ”job-beskrivelse”
5.Hvem skal spørges – lav lister
6.Hvordan spørger vi
7.Tag godt imod nye ledere