Lektion 4 – Fordybelses- og fornyelsesfasen
http://staff.aabc.dk/logo/eaa.png
Fordybelsesfasen - dybdeanalyse
Formål
Etablere en grundig forståelse af dennuværende arbejdspraksis samt forståelse afhvorfor den er sådan jvf. princippet om atarbejdspraksis skal opleves.
Konstatere mål, problemer, behov og ideer tilløsning -  både IT-relaterede, organisatoriskeog uddannelsesmæssige
http://staff.aabc.dk/logo/eaa.png
Fordybelsesfasen - dybdeanalyse
Hvorfor skal vi kende nuværende arbejdspraksis ?
Fordi vores design skal bygge på og respektere degrundlæggende holdninger og traditioner omkringsamarbejdsmønstre, men stadig være nyskabende
fordi arbejdspraksis ikke altid er bevidst hos ledelse ogansatte
http://staff.aabc.dk/logo/eaa.png
Situationer
http://staff.aabc.dk/logo/eaa.png
Aktiviteter
http://staff.aabc.dk/logo/eaa.png
Teknikker og produkter
Teknikker
Observation, forskellige former
In-situ interview
Dokumentanalyse
Workshops
Produkter
Rige billeder
Beskrivelser af arbejdspraksis
Aktører – Scenarier/use cases
Diagnostiske kort
http://staff.aabc.dk/logo/eaa.png
Rige billeder
http://staff.aabc.dk/logo/eaa.png
Kortlægning
Teknik: problemer, ideer til løsninger m.m. nedskrives på enstor tavle eller store ark papir, organiseret i kolonner medforskellige overskrifter.
To typer kortlægning:
Diagnostiske kort – problematiske situationer
 Virtuelt kort – afprøve idéer til forandring
Problem
Årsag
Konsekvens
Ideer tilløsning
Ideer tilløsning
Handlinger
Konsekvenser
Vurdering
http://staff.aabc.dk/logo/eaa.png
Kortlægning
http://staff.aabc.dk/logo/eaa.png
Fordybelsesfasen - dybdeanalyse
Disposition for rapport
Baggrund og fokus
Væsentlige karakteristika ved arbejdspraksis (rigebilleder, tekstuelle beskrivelser af arbejdspraksisosv.)
Mål, problemer, behov og ideer til løsning(diagnostiske kort )
Forslag til prioritering
http://staff.aabc.dk/logo/eaa.png
Fornyelsesfasen - visionsudvikling
Formål
Skabe en eller flere samlede visioner for, hvordan man kan indfride mål, behov og muligheder, der er afdækket i fordybelsesfasen,så de ligger inden for eller i forlængelse af virksomhedensforretnings- og IT-strategier.
Med samlet vision menes at de skal omhandle såvel IT-systemernes funktion, grænseflade, tekniske platform, arbejdetsorganisering og uddannelse af brugere.
http://staff.aabc.dk/logo/eaa.png
Situationer
http://staff.aabc.dk/logo/eaa.png
Aktiviteter
http://staff.aabc.dk/logo/eaa.png
Fornyelsesfasen - visionsudvikling
Teknikker til at udvikle og samle ideer til IT-systemet ogarbejdsorganiseringen
Workshops
Eksperimenter med prototyper
Mock-ups til simulering af arbejdsgange
Brainstorming
4 grundregler: 1. Ingen kritik, 2. Mange idéer, 3. Vilde idéer, 4. Ide forbedring
Fremtidsværksted
5 faser: Forderelsesfasen, Kritikfasen, Fantasifasen, Virkeliggørelsesfasen,Opfølgningsfasen
Virtuelt kort
Husk at være visionær
   -> liste over krav til funktioner og skærmbilleder (input til densamlede vision)
http://staff.aabc.dk/logo/eaa.png
Fornyelsesfasen - visionsudvikling
Resultat af fornyelsesfasen
Visioner om den samlede forandring, der omfatter:
IT-systemernes funktion og grænseflade
IT-platform
Arbejdets organisering
Kvalifikationer hos de ansatte
Nye serviceydelser og produkter
Omkostninger, fordele og ulemper i forhold til:
IT-systemerne
Arbejdets organisering og uddannelsesbehov
Virksomhedens forretnings- og IT-strategier
Strategi og plan for realisering:
Teknisk
Organisatorisk
Eventuelle mock-ups eller prototyper
http://staff.aabc.dk/logo/eaa.png
Disposition for hele forundersøgelsesrapporten
Forberedelsesfasen
    Udgangspunkt
    Organisering
    Interessentanalyse
    Metode
Fokuseringsfasen
     Virksomhedsbeskrivelse
          Interne forhold
          Omgivelser
          Forretningsstrategi og IT-strategi
          SWOT-analyse
     Projektets arbejdsområder
 
Fordybelsesfasen
     Dataindsamling, beskrivelser af nuværende arbejdspraksis
          Referat af obs. og interviews
    Rigt billede
    Mål, problemer, behov og ideer til løsning
    Diagnostiske kort
    Forslag til prioritering
Fornyelsesfasen
    Visioner om den samlede forandring
    Strategi og plan for realisering
    Eksperimenter med prototyper
Konklusion på forundersøgelse
   Valg af vision
http://staff.aabc.dk/logo/eaa.png