nu er vi ved DEL 3Flere tegn ogsignalernu er vi ved DEL 3Flere tegn ogsignaler
et tegn (fx et symbol) kan godtbruges som et signal: fx kandannebrog signalere at at vi nu er iDanmark og ikke længere iTyskland
Endnu flere tegnEndnu flere tegn
… og tegn kan være svære atforstå – hvad er fx det her? 
én der pløjer, selvsagt, men alledetaljerne er tegn på hvilkenkultur det foregår i; og principielter alle de spor vi sætter efter osnår vi bare eksisterer, også tegnder kan tolkes semiotisk
Tegn?????Tegn?????
der er nogle der mener at der ernoget der hedder
biosemiotik, studiet af denlevende naturs processer ogsystemer ud fra et tegnteoretisk(semiotiskperspektiv.
[Den Store Danske]
men det handler ikke om aber 
Semiotisketegn?Semiotisketegn?
… derimod om at
Biosemiotik er ikke en del af biologien, men udgørsnarere en særlig teoretisk forståelsesramme forbiologien. Ifølge biosemiotikken må alle denlevende naturs processer forstås lyset af dereskarakter af at være tegnprocesser. Dette indebærerikke en afvisning af de pågældende processersforankring veletablerede fysiske og kemiskelovmæssigheder. Det hævdes blot, at disseprocesser tillige indgår og er organiseret ud fra ensemiotisk dynamik. Biosemiotikken beskæftiger sigaltså med tegnkarakteren af livsprocesserne.
Den Store Danske
Tegn¿¿¿¿¿Tegn¿¿¿¿¿
… og det kan jo godt være; menhvis vi ikke ved hvad "semiotiskdynamik" og  "tegnkarakteren" erså er begrebet 'tegn' her brugtbilledligt (metaforisk), og det kanman godt gøre, men så er detbegrænset hvad man siger omvirkeligheden
Tegn?¿?¿?Tegn?¿?¿?
for hvis (næsten) alting er tegn, ved man ikke hvad derkendetegner tegn; og detmedfører at man ikke ved vedhvordan man skal analysere sineoplevelser af tegn; og så sidderman med aben 
TEGNTEGN
så man må bestemme sig:
er (semiotiske) tegn kulturellespor
… eller noget andet og alting
å va så?å va så?
… men nu er nok en del stået af og så kan det ikke betale sig atspekulere mere over det 
SÅ HVAD 
Hvad Hvad 
… kan vi bruge alt det her til?
ja, vi kunne jo gå over en andenbranche 
for nu ved vi at vi ikke ved hvordanhjernen fungerer –  kun at den gørdet
Fremtidens_skole.tiff
Eller Eller 
vi kan forsøge at grave lidt dybere
Routledge_Philosophy.tiff
en anden gangen anden gang
og se på tekst, stil og genre … ogdet vi ikke nåede: sprogbrugog se på tekst, stil og genre … ogdet vi ikke nåede: sprogbrug
vi ses måskeigenvi ses måskeigen
en anden gangen anden gang
Spørgsmål?Spørgsmål?
andrespørgsmål????????????andrespørgsmål????????????