Logistisk regression
Den lineære sandsynlighedsmodel
Logistisk regression
Odds/Odds ratio
Probit model
Fortolkning udfra latent variabel
Men først ser vi lidt på dødsstraf dataene !
Race og dødsstraf
Insekter og gift
dose
% døde
1
0
2
0
3
0
4
10
5
40
6
60
7
40
8
90
9
100
10
100
Fortolkning i forhold til transport
%døde ~ % personer der tager bil
dosis ~ antal km til arbejde
Lineær model
 
 
 
 
 
 
Resultat med lineær model
NB negativ predikteretfrekvens for dosis 1
Frekvenser ikkenormalfordelte
Frekvenser har forskelligvarians:
Dvs observationer børvægtes
Logistisk regression
1.Udgangspunkt i binomialfordeling (det naturligevalg):
2.Modellerer logit af sandsynlighederne:
Logit og invers logit transformation
logit
NB: logit strækker ]0,1[ ud til hele den reelle talakse og
        invers logit ligger altid mellem 0 og 1.
Odds og odds ratio
Eksempel
Probit model
 
Logistisk og probit
Invers probit merestejl end inverslogistisk men sammeform.
Parameter for logistiskca. 1.81 gangeparameter for probit:
    b ~ 1.81c
logit_probit
Latent variabel fortolkning
 
Samme fortolkning for logistisk regression hvis logistiskfordeling i stedet for standard normal fordeling.
Fortolkning i forhold til transport
SPSS procedurer
analyze-regression-binary logistic: Bernouilli(b(1,p)) og logistisk (ikke b(n,p) med n>1)
analyze-regression-multinomial regression:multinomial og logistisk (herunder Bernouilli)(ikke b(n,p) med n>1) output analogt til generallinear model output.
analyze-regression-probit: b(n,p)/Bernouilli ogprobit eller logistisk.