bakgr ok
Hvordan håndterer lægen børnsHvordan håndterer lægen børns
deltagelse forsøg?deltagelse forsøg?
Pediatric Research and EthicsPediatric Research and Ethics
Søren Pedersen, Dr. Med.
Professor, Overlæge
Pædiatrisk forskningsafsnit
Kolding Sygehus
bakgr ok
Rekruttering og informeret samtykkeRekruttering og informeret samtykke
Skolebørn
Diskrepans mellem forældres og barnets holdning
Småbørn
Bivirkninger og ubehagelige procedurerBivirkninger og ubehagelige procedurer
Børns og voksnes opfattelse af ubehag - hvad kan manbyde barnet?
Må man presse barnet?
Hvor meget?
Forskel på småbørn og skolebørn
Er forsøg på børn kun til gavn for andre?Er forsøg på børn kun til gavn for andre?
Hvordan vurderer vi om det vi gør er rimeligt?Hvordan vurderer vi om det vi gør er rimeligt?
Pediatric Research and EthicsPediatric Research and Ethics
Hyppigste overvejelser dagligdagenHyppigste overvejelser dagligdagen
bakgr ok
Rekruttering og informeret samtykkeRekruttering og informeret samtykke
Skolebørn
Diskrepans mellem forældres og barnets holdning
Småbørn
Bivirkninger og ubehagelige procedurerBivirkninger og ubehagelige procedurer
Børns og voksnes opfattelse af ubehag - hvad kan manbyde barnet?
Må man presse barnet?
Hvor meget?
Forskel på småbørn og skolebørn
Er forsøg på børn kun til gavn for andre?Er forsøg på børn kun til gavn for andre?
Hvordan vurderer vi om det vi gør er rimeligt?Hvordan vurderer vi om det vi gør er rimeligt?
Pediatric Research and EthicsPediatric Research and Ethics
Hyppigste overvejelser dagligdagenHyppigste overvejelser dagligdagen
bakgr ok
Skriftlig information på to niveauer
Mundtlig information på to niveauer
Sikre sig at både barn og voksen ermotiveret og forstår forsøget/undersøgelsen
Pediatric Research and EthicsPediatric Research and Ethics
Informeret samtykke skolebørnInformeret samtykke skolebørn
bakgr ok
Pediatric Research and EthicsPediatric Research and Ethics
Indlæggelse i 24 timer
Samle døgnurin
Blodprøver
Afprøve ny medicin
Måle vækst ved hyppige
besøg over nogle uger
Placebo behandling
(Anstrengelses)provokation
Vækker ofte tøven hosVækker ofte tøven hos
    Voksne       Børn
Bivirkninger
bakgr ok
Skriftlig information på to niveauer
Mundtlig information på to niveauer
Sikre sig at både barn og voksen ermotiveret og forstår forsøget/undersøgelsen
Stillingtagen til inklusion ved diskrepansmellem barnets og den voksnes holdning
Pediatric Research and EthicsPediatric Research and Ethics
Informeret samtykke skolebørnInformeret samtykke skolebørn
bakgr ok
Pediatric Research and EthicsPediatric Research and Ethics
Skriftlig information på to niveauer
Mundtlig information på to niveauer
Sikre sig at både barn og voksen er motiveret ogforstår forsøget/undersøgelsen
Stillingtagen til inklusion ved diskrepans mellembarnets og den voksnes holdning
Diskutere hyppigt forekomne påstande:
Lægerne forsøger at lokke patienterne med
Lægernes karriereræs
Fortie risici
Informeret samtykke skolebørnInformeret samtykke skolebørn
Det er ikke i forskerens interesse
at inkludere børn/familier
som ikke er motiverede
bakgr ok
Rekruttering og informeret samtykkeRekruttering og informeret samtykke
Skolebørn
Diskrepans mellem forældres og barnets holdning
Småbørn
Bivirkninger og ubehagelige procedurerBivirkninger og ubehagelige procedurer
Børns og voksnes opfattelse af ubehag - hvad kan manbyde barnet?
Må man presse barnet?
Hvor meget?
Forskel på småbørn og skolebørn
Er forsøg på børn kun til gavn for andre?Er forsøg på børn kun til gavn for andre?
Hvordan vurderer vi om det vi gør er rimeligt?Hvordan vurderer vi om det vi gør er rimeligt?
Pediatric Research and EthicsPediatric Research and Ethics
Hyppigste overvejelser dagligdagenHyppigste overvejelser dagligdagen
bakgr ok
judge
Pediatric Research and EthicsPediatric Research and Ethics
Jura alene er
til lille hjælp
bakgr ok
Pediatric Research and EthicsPediatric Research and Ethics
Forskel på børn og voksnesForskel på børn og voksnes
oplevelse af presoplevelse af pres
8679[1]
bakgr ok
judge
Pediatric Research and EthicsPediatric Research and Ethics
Jura alene er
til lille hjælp
Den sunde fornuft
skal med
bakgr ok
Rekruttering og informeret samtykkeRekruttering og informeret samtykke
Skolebørn
Diskrepans mellem forældres og barnets holdning
Småbørn
Bivirkninger og ubehagelige procedurerBivirkninger og ubehagelige procedurer
Børns og voksnes opfattelse af ubehag - hvad kan manbyde barnet?
Må man presse barnet?
Hvor meget?
Forskel på småbørn og skolebørn
Er forsøg på børn kun til gavn for andre?Er forsøg på børn kun til gavn for andre?
Hvordan vurderer vi om det vi gør er rimeligt?Hvordan vurderer vi om det vi gør er rimeligt?
Pediatric Research and EthicsPediatric Research and Ethics
Hyppigste overvejelser dagligdagenHyppigste overvejelser dagligdagen
bakgr ok
Øget sygdomskendskab og forståelse
Placebo - nødvendigheden af medicin
Håndtering af forværringer
Direkte adgang til specialist – grundig undersøgelse
Mindre hospitalsskræk – større tillid
Blodprøver
Indlæggelse
Læger
Mindre angst for medicin
Øget selvtillid
Forældre-barn samvær
Pediatric Research and EthicsPediatric Research and Ethics
Hyppigst nævnte fordeleHyppigst nævnte fordele
bakgr ok
Tidskrævende
Svært at passe ind i hverdagen
En del ekstraarbejde
Pediatric Research and EthicsPediatric Research and Ethics
Hyppigst nævnte ulemperHyppigst nævnte ulemper
bakgr ok
Ulemper
Fordele
Pediatric Research and EthicsPediatric Research and Ethics
bakgr ok
Rekruttering og informeret samtykkeRekruttering og informeret samtykke
Skolebørn
Diskrepans mellem forældres og barnets holdning
Småbørn
Bivirkninger og ubehagelige procedurerBivirkninger og ubehagelige procedurer
Børns og voksnes opfattelse af ubehag - hvad kan manbyde barnet?
Må man presse barnet?
Hvor meget?
Forskel på småbørn og skolebørn
Er forsøg på børn kun til gavn for andre?Er forsøg på børn kun til gavn for andre?
Hvordan vurderer vi om det vi gør er rimeligt?Hvordan vurderer vi om det vi gør er rimeligt?
Pediatric Research and EthicsPediatric Research and Ethics
Hyppigste overvejelser dagligdagenHyppigste overvejelser dagligdagen
bakgr ok
Gennemførelse > 95%
Mere end 80% vil gerne deltage i andreforsøg
Mindre end 1% synes at de påførteprocedurer var uacceptable
Forældre henvender sig spontant
Pediatric Research and EthicsPediatric Research and Ethics
Selv krævende forskningSelv krævende forskning
 på børn kan gøres til gode på børn kan gøres til gode
oplevelser med stortoplevelser med stort
udbytte for alle parterudbytte for alle parter